https://religiousopinions.com
Slider Image

Islamské požiadavky na oblečenie

Spôsob obliekania moslimov v posledných rokoch priťahoval veľkú pozornosť, pričom niektoré skupiny naznačujú, že obmedzenia obliekania sú ponižujúce alebo kontrolné, najmä pokiaľ ide o ženy. Niektoré európske krajiny sa dokonca pokúsili zakázať určité aspekty islamských odevných zvykov, ako je napríklad zakrytie tváre na verejnosti. Táto kontroverzia pramení najmä z mylnej predstavy o dôvodoch islamských pravidiel obliekania. V skutočnosti je spôsob, akým sa moslimskí obliekania skutočne vyhýbajú jednoduchej skromnosti a túžbe žiadnym spôsobom neupútať na individuálnu pozornosť. Moslimovia vo všeobecnosti neznášajú obmedzenia, ktoré im ukladá ich náboženstvo, a väčšinou ho považujú za hrdé vyhlásenie svojej viery.

Islam usmerňuje všetky aspekty života vrátane záležitostí verejnej slušnosti. Hoci islam nemá pevný štandard, pokiaľ ide o štýl obliekania alebo typ oblečenia, ktoré musia moslimovia nosiť, existujú určité minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené.

Islam má dva zdroje pre vedenie a vládnutie: Korán, ktorý sa považuje za odhalené slovo Alaha, a hadísské tradície proroka Mohameda, ktorý slúži ako ľudský vzor a sprievodca.

Treba tiež poznamenať, že kódy správania sa pri obliekaní sú veľmi uvoľnené, keď sú jednotlivci doma a so svojimi rodinami. Nasledujúce požiadavky dodržiavajú moslimovia, keď sa objavia na verejnosti, nie v súkromí svojich domovov. “

1. požiadavka: časti tela, ktoré majú byť pokryté

Prvý kúsok vedenia v islame popisuje časti tela, ktoré musia byť verejne zakryté.

Pre ženy : Vo všeobecnosti normy skromnosti vyžadujú, aby žena zakryla svoje telo, najmä hruď. Korán vyzýva ženy, aby si „pritiahli pokrývku hlavy na svoje hrudníky“ (24: 30-31) a prorok Mohamed nariadil, aby ženy zakrývali svoje telá s výnimkou tváre a rúk. Väčšina moslimov si to vykladá tak, že si vyžaduje pokrývku hlavy pre ženy, hoci niektoré moslimské ženy, najmä tie, ktoré majú konzervatívnejšiu vetvu islamu, objavujú celé telo, vrátane tváre a / alebo rúk, s celkovým telom .

Pre mužov: Minimálne množstvo, ktoré má byť na tele pokryté, je medzi pupkom a kolenom. Je však potrebné poznamenať, že v situáciách, keď to upúta pozornosť, by sa naháňala holá hruď

2. Požiadavka: Lovoless

Islam tiež usmerňuje, že odev musí byť dostatočne voľný, aby neobrysoval ani nerozlišoval tvar tela. Odevy, ktoré priliehajú k pokožke a objímajú telo, sa odrádzajú od mužov aj žien. Keď sú ženy na verejnosti, nosia na svojom osobnom oblečení ľahký plášť, ktorý je vhodným prostriedkom na zakrytie kriviek tela. V mnohých prevažne moslimských krajinách sú tradičné pánske šaty trochu ako voľné rúcho, ktoré pokrýva telo od krku po členky.

3. Požiadavka: Hrúbka

Prorok Mohamed raz varoval, že v ďalších generáciách budú ľudia, ktorí sú oblečení, ale nahí. Priehľadné oblečenie nie je skromné ​​ani pre mužov, ani pre ženy. Odev musí byť dostatočne hrubý, aby nebola viditeľná farba kože, ktorú pokrýva, ani tvar tela pod ním.

4. Požiadavka: Celkový vzhľad

Celkový vzhľad osoby by mal byť dôstojný a skromný. Lesklý, honosný odev môže technicky spĺňať vyššie uvedené požiadavky na vystavenie tela, ale ruší účel celkovej skromnosti, a preto sa jeho použitie neodporúča.

5. požiadavka: nenapodobňujú iné viery

Islam povzbudzuje ľudí, aby boli hrdí na to, kým sú. Moslimovia by mali vyzerať ako moslimovia, a nie ako obyčajné napodobeniny ľudí iných náboženstiev v ich okolí. Ženy by mali byť hrdé na svoju ženskosť a nemali by sa obliekať ako muži. A muži by mali byť hrdí na svoju mužskosť a nemali by sa snažiť napodobňovať ženy vo svojich šatách. Z tohto dôvodu je moslimským mužom zakázané nosiť zlato alebo hodváb, pretože sa považujú za ženské doplnky.

6. požiadavka: slušná, ale nie honosná

Korán inštruuje, že odev má slúžiť na pokrytie našich súkromných priestorov a byť ozdobou (Korán 7:26). Oblečenie, ktoré nosia moslimovia, by malo byť čisté a slušné, nemalo by byť príliš fantázie ani otrhané. Človek by sa nemal obliekať takým spôsobom, aby získal obdiv alebo súcit ostatných.

Beyond the Clothing: Správanie a správanie

Islamské oblečenie je len jedným z aspektov skromnosti. Čo je dôležitejšie, človek musí byť skromný v správaní, správaní, reči a vystúpení na verejnosti. Šaty sú iba jedným z aspektov celkovej bytosti a sú iba odrazom toho, čo je prítomné vo vnútri srdca človeka.

Je islamské oblečenie obmedzujúce?

Islamské šaty niekedy kritizujú nemoslimov; požiadavky na šaty však nie sú určené ako obmedzujúce pre mužov alebo ženy. Väčšina moslimov, ktorí nosia skromné ​​šaty, to vôbec nepovažuje za nepraktické a sú schopní ľahko pokračovať vo svojich činnostiach na všetkých úrovniach života.

Je Astral Projection Real?

Je Astral Projection Real?

História a presvedčenie Valdiánov

História a presvedčenie Valdiánov

Engimono: Definícia, pôvod, význam

Engimono: Definícia, pôvod, význam