https://religiousopinions.com
Slider Image

Čo je značka Kain?

Kainova značka je jedným z najskorších záhad Biblie, o čom sa ľudia divili po stáročia.

Kain, syn Adama a Evy, zabil svojho brata Ábela v žiarlivej zúrivosti. Prvý vražda ľudstva je zaznamenaná v kapitole 4 Genesis, ale v Písme nie sú uvedené žiadne podrobnosti o tom, ako bola vražda spáchaná. Zdalo sa, že Kainovým motívom bolo, že Boh bol potešený obetovanou obeťou Ábela, ale odmietol Kaina. V Židom 11: 4 dostávame náznak, že Kainov postoj zničil jeho obeť.

Po odhalení Kainovho zločinu Boh uložil trest:

„Teraz ste pod kliatbou a vyhnaní zo zeme, čo otvorilo jeho ústa, aby ste dostali krv svojho brata z ruky. Keď budete pracovať na zemi, nebude vám už viac prinášať úrodu. nepokojný putujúci po zemi. ““ (Genesis 4: 11-12, NIV)

Prekliatie bolo dvojaké: Kain už nemohol byť farmárom, pretože pre neho pôda neprodukovala a bol tiež vyhnaný z Božej tváre.

Prečo Boh označil Kaina

Cain sa sťažoval, že jeho trest bol príliš tvrdý. Vedel, že sa ho ostatní boja báť a nenávidieť a pravdepodobne sa ho pokúsia zabiť, aby dostal kliatbu zo svojho stredu. Boh si vybral neobvyklý spôsob ochrany Kaina:

„Ale Pán mu povedal: Nie, každý, kto zabije Kain, bude trikrát pomstený.“ Potom Pán označil Kaina tak, aby ho nikto, kto ho našiel, nezabil. ““ (Genesis 4:15, NIV)

Aj keď to Genesis nevyslovuje, ostatní ľudia, ktorých sa Cain obával, by boli jeho vlastnými súrodencami. Kým bol Kain Adam a Eva najstarším synom, nie je nám povedané, koľko ďalších detí malo v čase medzi Kainovým narodením a Ábelovým zabitím.

Neskôr Genesis hovorí, že Kain si vzal manželku. Môžeme len konštatovať, že musela byť sestrou alebo neterou. Takéto manželstvá boli zakázané v Leviticus, ale v tom čase, keď Adamov potomkovia obývali Zem, boli nevyhnutní.

Potom, čo ho označil Boh, Kain odišiel do Nodovej krajiny, čo je slovné spojenie s hebrejským slovom „nad“, čo znamená „putovanie“. Pretože Nod sa už nikdy v Biblii nespomína, je možné, že to znamenalo, že sa Kain stal celoživotným kočovníkom. Postavil mesto a pomenoval ho po svojom synovi Enochovi.

Čo je značka Kain?

Biblia je zámerne nejasná o povahe kainovskej známky, čo spôsobuje, že čitatelia uhádnu, čo to mohlo byť. Teórie zahŕňajú také veci ako roh, jazva, tetovanie, malomocenstvo alebo dokonca tmavá koža.

Môžeme si byť istí týmito vecami:

  • Značka bola nezmazateľná a pravdepodobne na jeho tvári, kde ju nebolo možné zakryť.
  • Pre ľudí, ktorí boli možno negramotní, to bolo okamžite pochopiteľné.
  • Známka by udrela ľudí, či uctievali Boha alebo nie.

Aj keď sa o známke diskutovalo už celé veky, nejde o zmysel príbehu. Namiesto toho sa musíme sústrediť na závažnosť Kainovho hriechu a Božie milosrdenstvo, keď ho necháme žiť. Ďalej, hoci Abel bol tiež bratom iných Kainových súrodencov, preživší Ábelovi neboli odvetnými opatreniami a vzali zákon do vlastných rúk. Súdy ešte neboli zriadené. Boh bol sudca.

Vedci Biblie poukazujú na to, že Kainov rodokmeň uvedený v Biblii je krátky. Nevieme, či niektorí z Kainových potomkov boli Noeovými predkami alebo manželkami jeho synov, zdá sa však, že Kainova kliatba nebola odovzdaná na ďalšie generácie.

Iné známky v Biblii

Ďalšie označenie sa nachádza v knihe proroka Ezechiela, kapitola 9. Boh poslal anjela, aby označil čelo veriacich v Jeruzaleme. Značka bola „tau“, posledné písmeno hebrejskej abecedy, v tvare kríža. Potom Boh poslal šiestich anjelov katov, aby zabili všetkých ľudí, ktorí túto známku nemali.

Cyperský biskup z Kartága (210-258 nl) uviedol, že táto známka predstavuje Kristovu obetu a všetci, ktorí sa v nej nachádzajú pri smrti, budú spasení. Pripomínala jahňaciu krv, ktorú Izraeliti používali pri označovaní svojich dverových stien v Egypte, takže anjel smrti prešiel cez ich domy.

O ďalšej značke v Biblii sa diskutovalo veľmi rýchlo: známka zvieraťa uvedená v knihe Zjavenie. Známka Antikrista, táto značka obmedzuje, kto môže nakupovať alebo predávať. Posledné teórie hovoria, že to bude nejaký skenovací kód alebo vložený mikročip.

Nepochybne najznámejšie znaky uvedené v Písme boli tie, ktoré boli urobené na Ježišovi Kristovi počas jeho ukrižovania. Po zmŕtvychvstaní, v ktorom Kristus prijal svoje oslávené telo, sa všetky zranenia, ktoré utrpel pri jeho bičovaní a smrti na kríži, uzdravili, s výnimkou jaziev na rukách, nohách a po jeho boku, kde mu srdce prebodol rímsky oštep.,

Kainovu značku dal Boh za hriešnika. Znaky na Ježiša boli pripísané Bohu hriešnikmi. Kainovým znakom bolo chrániť hriešnika pred hnevom ľudí. Znaky na Ježišovi mali chrániť hriešnikov pred Božím hnevom.

Kainova značka bola varovaním, že Boh trestá hriech. Ježišove značky sú pripomenutím, že Boh skrze Krista odpustí hriech a navracia ľudí k správnemu vzťahu s ním.

zdroje

  • Čo je Kainova kliatba? carm.org
  • Značka Kain gotquestions.org
  • Čo je značka Kaina? biblestudy.org
  • Značka Cain knowingscripture.com
7 tipov na začatie cvičenia Reiki

7 tipov na začatie cvičenia Reiki

Najlepšie Diwali darčekové predmety

Najlepšie Diwali darčekové predmety

Prorocké sny: Snívate o budúcnosti?

Prorocké sny: Snívate o budúcnosti?