https://religiousopinions.com
Slider Image

Súhlásky z abecedy Gurmukhi (35 Akhar) Ilustrované

Gurmukhí scenár Gurbani has 35 akharu alebo súhlások, identický s pandžábskou abecedou bolesti, vrátane troch držiteľov samohlások a 32 súhlások. Každá postava predstavuje fonetický zvuk. Abecedné poradie písma Gurmukhi je úplne iné ako anglická abeceda. Gurmukhi akhar je založený na zoskupeniach, ktoré majú určité podobnosti, a je usporiadaný do mriežky z piatich vodorovných a siedmich zvislých riadkov so špecifickými výslovnostnými vlastnosťami (ktoré tu nie sú zobrazené). Každé písmeno má kombináciu charakteristík v závislosti od svojej horizontálnej a vertikálnej polohy. Niektoré písmená sú výrazné tým, že sa jazyk dotýka zadnej časti horných zubov alebo stočený späť, aby sa dotkol tesne za hrebeňom na streche úst. Písmená sa môžu vyslovovať obláčikom vzduchu alebo si môžu vyžadovať zadržiavanie vzduchu späť. Niektoré postavy majú nosný zvuk.

Verše Gurbani majú duchovný význam v Sikhovom písme a obsahujú metaforické pasáže, v ktorých figurujú rôzne písmená Gurmukhi. Fonetické hláskovanie písmen v prekladoch sa líši.

01 z 36

Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Oorraa

Punjabi Akhar Oorraa z Gurbani Význam v Sikhovom písme Oorraa Gurmukhi Vowel Holder. Fotka [S Khalsa]

Oorraa je prvý z troch držiteľov samohlások, ktoré sa objavujú v Gurmukhiho písme Gurbani a je identický s držiteľmi samohlások pandžábskej abecedy (akhar).

Oorraa sa vyslovuje s rovnakým dôrazom na slabiky aj zvuky ako bahnice. Oorraa sa používa na začiatku slova, kde prvým zvukom je samohláska alebo v akomkoľvek slove, kde samohláske predchádza súhláska ako v prípade dvojitého samohlásky a sú mu priradené špecifické samohlásky The Romanized hláskovanie Oorraa je fonetické a môže sa javiť ako hláskovanie ako Oorhaa . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Oorraa v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje akrostickú formu poetického verša, ktorý napísal First Guru Nanak Dev ako mladý chlapec, keď v škole zadal domácu úlohu, aby napísal abecedu. Jeho učiteľ vyjadril údiv, keď dieťa Nanak Dev napísalo:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Spievajte na chválu toho, ktorého limity sa nedajú zistiť. “SGGS || 432

02 z 36

Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Airraa

Punjabi Akhar Airraa z Gurbani Význam v Sikhovom písme Airraa Gurmukhi Vowel Holder. Fotka [S Khalsa]

Airraa je druhým z troch držiteľov samohlások, ktoré sa objavujú v skripte Gurmukhi Gurbani, a je identická s držiteľmi samohlások abecedy pandžábskej bolesti.


Airraa sa vyslovuje s dôrazom na druhé slabiky a zvuky ako éra alebo err-raw. Airraa sa používa na začiatku slova, keď prvým zvukom je samohláska alebo v akomkoľvek slove, kde samohláske predchádza súhláska ako v prípade dvojitého samohlásky a má k nej priradené špecifické samohlásky The Romanized hláskovanie Airraa je fonetické a môže sa javiť ako hláskovanie ako Airhaa . Pravopis sa môže tiež mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Airraa v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje akrostickú formu poetického verša, ktorý napísal učenec Guru Nanak Dev ako malý chlapec, keď mal v škole zadanie domácej úlohy, aby napísal abecedu. Jeho učiteľ vyjadril údiv, keď dieťa Nanak Dev napísalo:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
AIRRA: On sám stvoril svet, všetko, čo treba urobiť, pokračuje. “SGGS || 434

03 z 36

Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Eerree

Punjabi Akhar Eerree z gurbanského významu v sikhskom písme Eerree Gurmukhi Vowel Holder. Fotka [S Khalsa]

Eerree je tretím z troch držiteľov samohlások, ktoré sa objavujú v skripte Gurmukhi z Gurbani, a je totožná s držiteľmi samohlások abecedy Punjabi Paintee.

Eerree sa vyslovuje s dôrazom na druhé slabiky a zvuky ako éra alebo err-raw. Eerree sa používa na začiatku slova, kde prvým zvukom je samohláska alebo v akomkoľvek slove, kde samohláske predchádza súhláska ako v prípade dvojitého samohlásky a sú mu priradené špecifické samohlásky The Romanized hláskovanie Eerree je fonetické a môže sa javiť ako hláskovanie ako Eerhee alebo Iri . Pravopis sa môže tiež mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Eerree v Sikhovom písme

Najprv Guru Nanak ohromil svojho učiteľa duchovnými vhľadmi, keď dostal v škole za úlohu písať abecedu:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Prvotný Pán je darcom, je iba pravdivý. “SGGS || 432

04 z 36

Sprievodca výslovnosťou S - Gurmukhi Sassa

Punjabi Akhar Sassa z Gurbani Význam v sikhskom písme Gurmukhi Scripta Sassaa. Fotka [S Khalsa]

Sassa je jedným z 35 spoluhláskov gurmukhiho písma Gurbani a je identická s pandžábskou abecedou. Súhlásky Gurmukhi sú známe ako 35 Akhar.

Sassa má zvuk S a vyslovuje sa s dôrazom na druhú slabiku ako píla. Romanizovaný pravopis Sassa je fonetický a môže sa tiež javiť ako hláskovaný ako Sassaa . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Sassy v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje niekoľko akrostických foriem poetického verša, ktorý napísali autori Guru Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Ten, kto stvoril svet, je zo všetkého Majsterom jedného Pána. Prvý Guru Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
SASSA: Celý vesmír, ktorý vytvoril s ľahkosťou, osvetľujúci tri ríše jedným svetlom. “Prvý Guru Nanak SGGS || 930

Medzi ďalšie akrostické verše predstavujúce Sasaa v Gurbani patria autori:

Piaty Guru Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: Tvoju svätyňu som teraz vstúpil, ó, Pane. “SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: Vzdaj sa svojej šikovnosti Ó neznalý blázon. “Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa tak neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Disciplinujte myseľ úžasnou dokonalosťou. “„ Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa tak seh saej savaarai ||
SASSA: Posteľ duše-nevesty je ozdobená prítomnosťou jej manžela Lorda. “Bhagat Kabir SGGS || 342

Tretí guru Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Stratili ste sebadisciplínu O blázni a prijali ste obete pod falošnou zámienkou. “ SGGS || 345

05 z 36

Sprievodca výslovnosťou H - Gurmukhi Haahaa

Punjabi Akhar Haahaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Haahaa. Fotka [S Khalsa]

Haahaa je spoluhláskom Gurmukhiho akhar skriptu Guru Grantha Sahiba a je takmer identická s abecedou bolestí pandžábov.

Haahaa predstavuje zvuk H ako v ha-ha s rovnakým dôrazom na obe slabiky a vyslovuje sa tak, že keď sa hovorí, je cítiť obláčik vzduchu, keď je ruka držaná pred perami. Romanizovaný pravopis Haahaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako Haha . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje básnické verše predstavujúce Haahu napísané študentom First Guru Nanak Dev ako študentom, keď je určený na písanie abecedy. Jeho učiteľ vyjadril údiv, keď dieťa Nanak Dev napísalo:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Niet iného darcu, než toho, kto ich stvoril, im dáva výživu. “SGGS || 435

Medzi ďalšie básnické kompozície autorov Gurbani s Haahaa patria:

" Haahaa hot hoe nehee jaanaa ||
HAHA: Existuje, ale nie je známe, že existuje. “H Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Pochopte božský diskurz bláznov, len vtedy dosiahnete večný mier. “„ Tretí Guru Amar Das SGGS || 435

06 z 36

Gurmukhi Abeceda Kakaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Kakaa z Gurbani Význam v sikhskom písme Gurmukhi Script Kakaa. Fotka [S Khalsa]

Kakaa je spoluhláska abecedy Gurmukhi.

K - Gurmukhi Kakaa Sprievodca výslovnosťou

Kakaa je spoluhláskom Gurmukhi skriptu a je takmer identická s pandžábskou abecedou bolesti.

Kakaa sa vyslovuje ako cka ckaaw (caw), s dôrazom na druhú slabiku. Keď je ruka pridržiavaná pred perami, nesmie sa nadávať vzduch. Romanizovaný pravopis Kakaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako pravopis Kakka . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Kakaa v Sikhovom písme

Písmo Sikh zahŕňa akrostickú formu poetického verša vo výberoch v celom Guru Granth Sahib.

Najprv Guru Nanak Dev ohromil svojich inštruktorov, keď ako malý chlapec v škole zadal domácu úlohu, aby napísal abecedu, dieťa odpovedalo duchovnou akrostickou:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae víno saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Keď vlasy rastú biele, potom bez umývania svieti. “SGGS || 432

Iné akrostické verše predstavujúce Kakaa v Gurbani zahŕňajú:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: Je príčinou, stvorením a Stvoriteľom. “SGGS || 253 Piaty Guru Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
KAKKA: Svetlo božského poznania osvetľuje lotos srdca jeho lúčom. “ SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: V túžbe a hneve blúdi blázon, ktorý si zasvätený svetskej láske, zabudol si na Pána. “SSGS || 435 Tretí Guru Amar Das

07 z 36

Gurmukhiho abeceda Khakhaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Khakhaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Khakhaa. Fotka [S Khalsa]

Khakhaa je spoluhláskom abecedy Gurmukhi.

KH - Gurmukhi Khakhaa Sprievodca výslovnosťou

Khakhaa je spoluhláskom Gurmukhiho písma Gurbani a je identická s pandžábskou abecedou.

Khakhaa má zvuk Kh a je vyslovovaný ako ka-kaaw (caw), s dôrazom na druhú slabiku. Keď je ruka držaná pred perami, mal by sa nadávať vzduch. Romanizovaný pravopis Khakhaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako hláskovaný ako Khakha . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Khakhaa v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje akrostickú formu poetického verša s Khakhaa z abecedy Gurmukhi a objavuje sa v rôznych výberoch v celom Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, prvý sikhský guru ohromil svojich inštruktorov, keď ako mladý chlapec v škole zadal domácu úlohu, aby napísal abecedu, dieťa odpovedalo duchovnou akrostou:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deea ||
KHAKHA: Svetový tvorca dychu a času vyťažuje príjmy zo svojej živobytia. “SGGS || 432

Medzi ďalšie akrostické verše v Gurbani patrí niekoľko autorov Guru Granth Sahib:

Poetické kompozície na počesť Všemohúceho od piateho gurua Arjuna Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: Všemohúcemu Pánovi nič nechýba. “SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Skutočne ho chválime. “SGGS | 260

Poetické pohľady na dušu od Bhagata Kabíra

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
KHAKHA: Duša vstupuje do jaskyne tela. “SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KHAKHA: Zriedkaví, čo ho hľadajú, hľadajú Ho. “SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKHA: Mnohí, ktorí premárnili a zničili svoje životy, zahynú. “SGGS || 342

08 z 36

Gurmukhi Abeceda Gagaa z Gurbani Ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Gagaa Význam v Písme Sikh Gurmukhi Script Gagaa. Fotka [S Khalsa]

Gagaa je spoluhláska abecedy Gurmukhi Akhar.

G - Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Gagaa

Gagaa je spoluhláskom Gurmukhiho akharovho písma urbGurbani a je identická s pandžábskou abecedou bolesti.

Gagaa sa vyslovuje ako ga-gaw, s dôrazom na druhú slabiku. Keď je ruka pridržiavaná pred perami, nesmie sa nadávať vzduch. Romanizovaný pravopis Gagaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako hláskovaný ako Gagga . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Gagaa v Sikhovom písme

Sikhovo písmo obsahuje akrostickú formu poetického verša a objavuje sa v Guru Granth Sahib s významnými duchovnými vhľadmi, ktoré obsahujú Gagaa z Gurmukhiho abecedy .

Guru Nanak, prvý guru Sikhov, prekvapil svojich inštruktorov, keď ako malý chlapec v škole zadal domácu úlohu, aby napísal abecedu, dieťa odpovedalo duchovnou akrostou:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Kto sa vzdá spevu piesní Universal Lord, stane sa arogantným v reči. “SGGS || 432

Medzi ďalšie akrostické verše v Gurbani patria:

Piaty Guru Arjun Dev oceňuje účinky meditácie:

" Gagaa gobid gun ravhou saas saas jap neet ||
GAGGA: Vyjadrite slávne chválu Majstra sveta s každým dychom, ktorý na neho neustále medituje. “SGGS || 254

Verš Bhagat Kabir vysvetľuje osvietenský guru:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Pochopte výzvu osvietenca. “SGGS || 340

Tretí Guru Amar Das uvažuje o nesmiernosti univerzálneho Pána.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Rozmýšľajte o bláznovi univerzálneho lorda Ó, jednoducho ho nikto nikdy nedosiahol. “SGGS || 434

09 z 36

Gurmukhiho abeceda Ghaghaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Ghaghaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Ghaaghaa. Fotka [S Khalsa]

Ghaghaa je spoluhláskom abecedy Gurmukhi.

GH - Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Ghaghaa

Ghaghaa je spoluhláskom písma Gurmukhi Akhar, ktoré je veľmi podobné abecede pandžábskej bolesti.

Ghaghaa sa vyslovuje ako gha ghaaw, s dôrazom na druhú slabiku. Keď je ruka držaná pred perami, mal by sa nadávať vzduch. Romanizovaný pravopis Ghaghaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako hláskovaný ako Ghagha . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Ghaghaa v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje verše predstavujúce abecedu Ghaghaa z Gurmukhi od rôznych autorov Gurbani a objavuje sa v celom Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, prvý guru Sikhov, prekvapil svojich inštruktorov, keď v škole dostali za úlohu písať abecedu, dieťa reagovalo duchovnou akrostikou:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Poskytovanie obsluhy obsluhe, aj keď slúži bohoslužbám pripojených osvietencov, zostáva. “SGGS || 432

Medzi ďalšie významné poetické verše autorov Guru Granth Sahib predstavujúce Ghaghuu patria:

Piaty Guru Arjan Dev zdôrazňuje, že existuje iba Boh.

" Ghaghaa ghaalhou eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Dajte si to na mysli, že nie je nič iné ako Pán. “SGGS || 254

Bhagat Kabir hovorí, kde sa nachádza božstvo.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: Zostáva v každom srdci. “SGGS || 340

Tretí Guru Amar Das dáva predstavu, že hoci duša hľadá, neuznáva skutočné dary a požehnania.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: Od dverí k dverám, prosíš o blázna. Dadda: Ale požehnanie, ktoré neprijímaš. “SGGS || 423

10 z 36

Gurmukhiho abeceda Ngangaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Ngangaa Význam v sikhskom písme Gurmukhi Script Ngangaa. Fotka [S Khalsa]

Ngangaa je spoluhláska abecedy Gurmukhi.

NG - Výslovný sprievodca Gurmukhi Ngangaa

Ngangaa je spoluhláskom Gurbmukhiho Akharovho písma Gurbaniho a je totožná s pandžábskou abecedou bolesti.

Ngangaa má zvuk NG a vyslovuje sa s dôrazom na druhú slabiku. Romanizovaný pravopis Ngangaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako pravopis Nganga alebo Nganngaa . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Ngangaa v Sikhovom písme

Písmo Sikh v celom „Guru Granth Sahib“ obsahuje abecedné akrostické kompozície vo forme poetického verša, ktoré obsahuje pohľady duchovného významu.

Guru Nanak Dev ako chlapec ohromil svojho učiteľa, keď dostal pokyny, aby napísal abecedu, ktorá s akrostou odpovedala na tému duchovného učenca:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Človek s porozumením duchovného poznania sa stáva náboženským učencom. “SGGS || 432

Medzi ďalšie významné akrostické verše, ktoré autori Gurbani bani uvádzajú Ngangaa, patria:

Piaty Guru Arjund Dev vysvetľuje učencov duchovnej múdrosti a úskalia hmotného sveta v týchto líniách.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Božská múdrosť sa nezískava iba ústnym podaním. “Guru Arjun SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Jeden môže byť učiteľom šiestich filozofických škôl. “Guru Arjun SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal the jo saakat prabh keen ||
NGANGA: Smrť sa zmocňuje toho, kto je nariadený Bohom, aby sa stal ctiteľom hmotného sveta. “SGGS || 2534

Bhagat Kabir radí vo svojom verši nevyvrátiteľnú múdrosť:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Zamestnávajte sebaovládanie, milujte božské a odmietnite pochybnosti. “SGGS || 340

11 z 36

Gurmukhi Abeceda Chachaa Gurbaniho ilustrovaný výslovnosťou

Punjabi Akhar Chachaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Chachaa. Fotka [S Khalsa]

Chachaa je spoluhláskom abecedy Gurmukhi.

Sprievodca výslovnosťou Ch - Gurmukhi Chachaa

Chachaa je spoluhláskom Gurmukhi akharovho písma Gurbani, ktoré je totožné s abecedou bolesti pandžábov.

Chachaa je symbolom CH a vyslovuje sa jazykom tesne za hornými zubami ako ch v svrbení s dôrazom na druhú slabiku. Chachaa je fonetická a môže sa javiť ako hláskovanie ako Chacha . Pravopisné hláskovania sa môžu mierne líšiť v pôvodnej gramatike Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Chachaa v Sikhovom písme

V celom písmene „Guru Grantha Sahiba“ sa acrostická forma poetického verša objavuje na duchovnom význame Gurmukhiho abecedy.

Prvý učiteľ Guru Nanak Dev ohromil svojich tútorov, keď ako mladý chlapec dostal za úlohu písať abecedu, dieťa reagovalo duchovným akrostikom na tému védskych textov:

" Chachai chaar ved jin jinajaaja chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: Je tvorivým zdrojom štyroch védskych písiem, štyroch metód plodu a štyroch vekov. “SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(Ó, hlúpa žaba), bývaš niekedy vo vode (kde lily kvitnú), ale čmelák, ktorý tam nebýva * hlad - intoxikované * vôňou (ľalie) zďaleka. "SGGS || 990

Medzi ďalšie významné alfbetické verše, ktoré predstavovali Chachu od rôznych autorov Guru Granth Sahib, patria:

Piaty Guru Arjun Dev vo svojom verši popisujúci jeho vzťah k božskému.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: K lotosovým nohám osvietenca som pripútaný. “SGGS || 254

Bhagat Kabir, ktorého poézia opisuje božské umenie.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Maľoval veľký portrét, ktorým je svet. “SGGS || 340

12 z 36

Gurmukhiho abeceda Chhachhaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Chhachhaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Chhachhaa. Fotka [S Khalsa]

Chhachhaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi.

CHH (SH) - Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Chhachhaa

Chhachhaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi akhar Gurbani a identickou s pandžábskou abecedou bolesti.

Chhachhaa má zvuk oceánu C a vyslovuje sa s dôrazom na druhú slabiku. Romanizovaný pravopis Chhachhaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako pravopis Chhachha alebo Shhassha a Shhasshaa . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Chhachhy v Písme Sikh

V celom písme Guru Granth Sahib sa nachádzajú poetické verše predstavujúce duchovný význam abecedy Gurmukhi akhar Chhachhaa :

Guru Nanak, prvý z guru Sikhov, ohromil svojich inštruktorov abecedným akrostikom o spiirtuálnej ignorancii:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: Šírenie duchovnej ignorancie je vo všetkých, ktorí pochybujú o vašom konaní. “SGGS || 433

Medzi ďalšie abecedné acrostics v Gurbani patria verše rôznych autorov Guru Granth Sahib:

Piaty Guru Arjun Dev hovorí vo svojich akrostických veršoch o ideálnej pokore duše:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Toto dieťa je váš sluha. “SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Môžem byť prachom pod tvojimi svätými. “SGGS || 254

Bhagat Kabir zvažuje Božiu prítomnosť svojím veršom:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: Je prítomný vážený pán Majster. “SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Tretí Guru Amar Das spochybňuje hodnotu slovných honov vo svojom verši:

CHHACHHA: V noci a deň si unavuješ blázon, ako zistíš, že je prepustenie držané rýchlo v spojkách smrti? “|| 2 || SGGS || 434

13 z 36

Gurmukhi Abeceda Jajaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Jajaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Jajaa. Fotka [S Khalsa]

Jajaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi.

J - Gurmukhi Jaja Sprievodca výslovnosťou

Jajaa je spoluhláska 35-znakového Gurmukhiho akhar skriptu Gurbaniho, ktorý je identický s pandžábskou abecedou bolesti.

Jajaa má zvuk J a vyslovuje sa s dôrazom na druhú slabiku ako ja-jaw. Romanizovaný pravopis Jaja je fonetický a môže sa javiť aj ako Jajja . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v fonetických románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Jajaa v Sikhovom písme

Písmo Sikh Guru Granth Sahib obsahuje akrostickú formu poetického verša, ktorý prvý študent Guru Nanak Dev napísal ako mladý študent, keď dostal pokyn na písanie abecedy:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Táto pokorná bytosť prosí o múdrosť, aby putovala po žobrách cez osemdesiat štyri jazier (8, 4 milióna). “SGGS || 433

Medzi ďalšie akrostické verše v Gurbani patria verše duchovného významu, ktoré zavádzajú Jajau od niekoľkých ďalších autorov Guru Granth Sahib, vrátane:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: Ego sústredený verí, že sa stal niečím. “SGGS || 255 od Piateho Gurua Arjana Deva

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Každý, kto spaľuje telo, zatiaľ čo je nažive. “SGGS || 340 od ​​Bhagata Kabira

" Jajai joh hir la-ee hlavný moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Bola si okradnutá o svoje božské svetlo, ó blázne, na konci pokánia sa s ľútosťou odchádzaš. “SGGS || 434 od tretieho gurua Amara Dasa

14 z 36

Gurmukhi Abeceda Jhajhaa z Gurbani Ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Jhajhaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Jhajhaa. Fotka [S Khalsa]

Jhajhaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi.

Sprievodca výslovnosťou Jh - Gurmukhi Jhajhaa

Jhajhaa je spoluhláskom Gurmukhi skriptu a je identická s pandžábskou abecedou.

Jhajhaa má zvuk Jh podobný J ako v Jacques, Zs ako v Zsa Zsa alebo X ako v Xenia a vyslovuje sa ako Jh-jhaaw alebo Zsa-Zsaa s dôrazom na druhú slabiku. Keď je ruka držaná pred perami, mal by sa nadávať vzduch. Romanizovaný pravopis Jhajhaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako pravopis Jhajha . Pravopis sa môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam písma Jhajhaain Sikh

Písmo Sikh obsahuje akrostickú formu poetického verša s „ Jhajhaa z abecedy Gurmukhi a objavuje sa v celom Guru Granth Sahib.

Ako mladý študent Guru Nanak Dev ji napísal duchovne orientovaný verš potvrdzujúci bohatú povahu Božstva:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa tak dae rehiaa ||
JHAJHA: Ó smrteľník, prečo zomieraš na úzkosť? Čokoľvek dá Pán, udeľuje nepretržite. “SGGS || 433

Akrostické verše v Gurbani od iných autorov Guru Granth Sahib zahŕňajú:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro ||
JHAJHA: Vaše smútok sa skončí. “ SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Ste zapletení do sveta a neviete, ako sa rozmotať. “ SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: Ó blázni, možno by si nikdy nemal potrebovať pokánie, keby si na chvíľu počúval pokyny Pravého osvietenstva. “ SGGS || 435 Guru Amar Das

15 z 36

Gurmukhiho abeceda Njanjaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Njanjaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Njanjaa. Fotka [S Khalsa]

Njanjaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi.

Sprievodca výslovnosťou Nj - Gurmukhi Njanjaa

Njanjaa je spoluhláskom Gurmukhiho písma, ktorý je totožný s pandžábskou abecedou.

Njanjaa sa hovorí, že jazyk je pritlačený k streche úst za horné zuby s dôrazom na druhú slabiku. Njanjaa je fonetický, Nj môže byť napísaný aj ako Ny alebo dokonca Ni a vyslovuje sa skôr ako Enya, cibuľa alebo Kalifornia, a nie radosť alebo motor. Njanjaa sa môže tiež objavovať ako Nyanya, pretože hláskovania sa mierne líšia v pôvodných textoch Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Njanjaa v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje akrostické formy poetického verša s Njanjaou .

Guru Nanak Dev, ktorý bol duchovným vhľadom, ešte ako chlapec, napísal prvý z guru Sikhov:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Keď vidím jeho pôvabný pohľad, neuvidím vedľa neho nikoho iného. “SGGS || 433

Medzi ďalšie významné akrostické shabady Gurbani s Njanjaou patria:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Vedzte, ako úplne správne, že svetská láska skončí. “Piaty Guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio door kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Býva vo vašom srdci blízko, prečo ho máte hľadať ďaleko? “SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 z 36

Gurmukhi skript Tainkaa z Gurbani ilustrovaný výslovnosťou

Punjabi Akhar Tainkaa z Gurbani Ilustrovaný skript Gurmukhi Tainkaa. Fotka [S Khalsa]

Tainkaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi.

TT - Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Tainka

Tainkaa je spoluhláskom Gurmukhiho písma, ktorý je totožný s pandžábskou abecedou.

Tainkaa znie ako tank-aw, predstavuje tvrdé T ako v kúdeli, môže byť predstavovaná dvojitou TT a vyslovená jazykom stočeným dozadu, aby sa dotkla strechy úst. Románske hláskovanie Tainkaa je fonetické a môže sa javiť ako hláskovanie ako Tanka, Tatta alebo Ttatta, pretože hláskovania sa môžu mierne líšiť v pôvodných textoch Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Tainky v Sikhovom písme

Písmo Sikh obsahuje duchovné pohľady napísané vo forme akrostických básní od prvého Guru Nanaka ako študenta:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Prečo praktizujete pokrytectvo O Mortal? O chvíľu vstanete a okamžite odchádzate. “SGGS || 433

Ďalší posvätný akrostický verš predstavujúci Tattu to zahŕňa Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Ťažká cesta k Bohu spočíva v ceste srdca a mysle vo vnútri. “SGGS || 341

17 z 36

Gurmukhi skript Tthatthhaa z Gurbani ilustrovaný výslovnosťou

Punjabi Akhar Tththhaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi skript TThatthaa. Fotka [S Khalsa]

Tthathaa je spoluhláskou abecedy Gurmukhi.

TTH - Sprievodca výslovnosťou Gurmukhi Tthatthaa

Tthatthaa je spoluhláskom Gurmukhi akhar, ktoré je zhodné s abecedou bolesti pandžábov.

Tthatthaa má zvuk Th a je vyslovovaný ako tha-thaaw s dôrazom na druhú slabiku. Pero je stočené dozadu, aby sa dotklo strechy úst, a keď je ruka držaná pred perami, mal by byť vydutý vzduch. Romanizovaný pravopis Tthatthaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako pravopis ako Tththa, Thhathaa alebo iné variácie. Pôvodné fonetické hláskovania Gurmukhi sa môžu líšiť od vizuálnych, ale aj do rímskych a anglických prekladov Gurbani.

Význam „Thatthaa v Sikhovom písme

Acrostické formy duchovne významného básnického verše s súhláskami abecedy Gurmukhi sa objavujú v celom písme Guru Grantha Sahiba. Ako chlapec v Nanakane Sahib reformátor Guru Nanak Dev napísal:

Tthhatthhai thhaadhh vartee cín antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Mier prechádza srdcom tých, ktorých myseľ je pripútaná k Pánovým lotosovým nohám. “SGGS || 433

Medzi ďalšie akrostické verše predstavujúce Tthatthau od autorov Gurbani patria:

" Tththatha manooaa thahah naahee ||
TTHHATTHA: Jedným z pocitov, ktoré mu neubližujú. “SGGS || 256 Piaty Guru Arjun Dev

" Dvere Thhatthhaa ehai thagh neera ||
TTHHATTHA: Udržujte sa ďaleko od tohto zázraku. “SGGS 341 Bhagat Kabir

18 z 36

Gurmukhiho abeceda Ddaddaa z Gurbani ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Ddaddaa Význam v Sikhovom písme Gurmukhi Script Ddaddaa. Fotka [S Khalsa]

Ddaddaa je spoluhláska abecedy Gurmukhi.

Sprievodca výslovnosťou DD - Gurmukhi Ddaddaa

Ddaddaa je spoluhláskom gurmukhiho scenára v Gurbani a je identický s pandžábskou abecedou.

Ddaddaa je zastúpená DD a je vyslovovaná Da-daaw, s dôrazom na druhú slabiku. Jazyk je stočený späť, aby sa dotkol strechy úst za hrebeňom ďasien. Zvuk je podobný dvojitému DD v otcovi alebo D v ropucha alebo u lekára. Romanizovaný pravopis Ddaddaa je fonetický a môže sa tiež javiť ako hláskovaný jednoducho ako Dadda . Pravopis sa tiež môže mierne líšiť v pôvodných Gurmukhi, ako aj v románskych a anglických prekladoch Gurbani.

Význam Ddaddaa v Sikhovom písme

Niekoľko šabád Guru Granth Sahib obsahuje Ddaddaa v akrostickej podobe poetického verša, ktorý má duchovný význam.

Guru Nanak, prvý guru Sikhov, začal písať piesne duchovných zásluh, zatiaľ čo bol ešte chlapec:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Prečo robíš také okázalé predstavenia, smrteľník? Čokoľvek existuje, všetko zomrie. “SGGS || 433

Medzi ďalšie akrostické verše autorov Gurbaniho patrí apdears, ktorý obsahuje Ddaddaa:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa ja jaan ||
DDADDA: Toto bydlisko nie je vaše skutočné obydlie, o ktorom musíte vedieť. “SGGS || 256 Piaty Guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Keď sa uskutoční strach z Boha, iné obavy pominú. “SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 z 36

Gurmukhiho abeceda Dhhadhhaa z Gurbani Ilustrovaná výslovnosťou

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Fotka [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 z 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Fotka [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 z 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Fotka [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 z 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Fotka [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 z 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Fotka [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 z 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Fotka [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 z 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Fotka [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 z 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Fotka [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 z 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Fotka [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 z 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Fotka [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 z 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Fotka [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 z 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Fotka [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 z 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Fotka [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 z 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Fotka [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 z 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Fotka [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 z 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Fotka [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 z 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 z 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

Poplatok bohyne

Poplatok bohyne

Úvod do knihy Habakkuka

Úvod do knihy Habakkuka

Čo urobil Ježiš predtým, ako prišiel na Zem?

Čo urobil Ježiš predtým, ako prišiel na Zem?