https://religiousopinions.com
Slider Image

Oddelenie cirkvi od štátu

Čo je oddelenie cirkvi od štátu? To je veľmi dobrá otázka. Štát a možno je jedným z najviac nepochopených, skreslených a zhubných konceptov v dnešných amerických politických, právnych a náboženských debatách. Každý má názor, ale bohužiaľ, mnohé z týchto názorov sú žalostne dezinformované.

Oddelenie cirkvi od štátu nie je iba nepochopené, je tiež nesmierne dôležité. Pravdepodobne je to jeden z mála bodov, v ktorom sa všetci na všetkých stranách diskusie môžu ľahko dohodnúť ich dôvody na dohodu sa môžu líšiť, ale zhodujú sa v tom, že oddelenie cirkvi od štátu je jedným z kľúčových ústavných princípov v Americká história.

Čo sú to „cirkev“ a „štát“?

Pochopenie oddelenia cirkvi od štátu je komplikované skutočnosťou, že používame takúto zjednodušenú frázu. Koniec koncov, neexistuje jediný church. V Spojených štátoch existuje veľa náboženských organizácií, ktoré majú rôzne názvy kostol, synagóga, chrám, Kingdom Hall a viac. Existuje tiež veľa právnických osôb, ktoré neprijímajú takéto náboženské tituly, ale ktoré sú napriek tomu kontrolované náboženskými organizáciami napríklad katolíckymi nemocnicami .

Neexistuje ani jeden štát. “Namiesto toho existuje viacero úrovní vlády na federálnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Existuje tiež veľké množstvo vládnych organizácií provízií, ministerstiev, agentúr a ďalších. Všetci môžu mať rôzne úrovne zapojenia a rôzne vzťahy s rôznymi typmi náboženských organizácií.

Je to dôležité, pretože zdôrazňuje skutočnosť, že v „oddelení cirkvi a štátu“ nemôžeme hovoriť o jedinom, doslovnom zbore a jedinom, doslovnom stave. Tieto pojmy sú metafory, ktorých cieľom bolo poukázať na niečo väčšie. „Výnos“ by sa mal interpretovať ako akýkoľvek organizovaný náboženský orgán so svojimi doktrínami / dogmami a „štát“ by sa mal chápať ako akýkoľvek vládny orgán, akákoľvek vládna organizácia alebo akákoľvek vláda sponzorovaná organizácia. event.

Občianska vs. náboženská autorita

Presnejšia fráza ako „oddelenie cirkvi a štátu“ by teda mohla byť niečo ako „oddelenie organizovaného náboženstva a civilnej autority“, pretože náboženská a občianska autorita nad životmi ľudí nie je a nemala by sa investovali do rovnakých ľudí alebo organizácií. V praxi to znamená, že občianska autorita nemôže diktovať alebo kontrolovať organizované náboženské subjekty. Štát nemôže náboženským orgánom povedať, čo majú kázať, ako kázať alebo kedy kázať. Občianska autorita musí uplatňovať prístup „od ruky“ tým, že nebude pomáhať náboženstvu alebo mu nebude pomáhať.

Avšak oddelenie cirkvi od štátu je obojsmerná ulica. Nejde iba o obmedzovanie toho, čo vláda môže robiť s náboženstvom, ale aj o to, čo s vládou môžu robiť náboženské orgány. Náboženské skupiny nemôžu diktovať alebo kontrolovať vládu. Nemôžu spôsobiť vláde, aby prijala svoje konkrétne doktríny ako politiku pre všetkých, nemôže spôsobiť, že vláda obmedzí iné skupiny atď.

Najväčšou hrozbou pre náboženskú slobodu nie je vláda, alebo aspoň vláda samotná. Veľmi zriedka sa vyskytuje situácia, keď sekulárni vládni úradníci konajú s cieľom potláčať konkrétne náboženstvo alebo náboženstvo všeobecne. Bežnejšie sú súkromné ​​náboženské organizácie konajúce prostredníctvom vlády tým, že majú svoje vlastné doktríny a presvedčenia kodifikované do práva alebo politiky.

Ochrana ľudí

Oddelenie cirkvi od štátu teda zaisťuje, že súkromní občania, ktorí konajú v úlohe niektorého vládneho predstaviteľa, nemôžu mať iné aspekty týkajúce sa ich súkromného náboženského presvedčenia. Učitelia škôl nemôžu propagovať svoje náboženstvo deťom iných ľudí, napríklad tým, že sa rozhodnú, aký druh Biblie sa bude čítať v triede. Miestni úradníci nemôžu vyžadovať určité náboženské praktiky zo strany vládnych zamestnancov, napríklad usporiadaním konkrétnych a schválených modlitieb. Lídri vlády nemôžu presvedčiť príslušníkov iných náboženstiev, že sú nechcení alebo sú občanmi druhej triedy, keď využívajú svoju pozíciu na podporu konkrétnych náboženských doktrín.

Vyžaduje si to morálne sebaovládanie vládnych činiteľov a dokonca do istej miery aj súkromných občanov sebadôveru, ktorá je nevyhnutná na to, aby nábožensky pluralitná spoločnosť prežila bez toho, aby zostúpila do náboženskej občianskej vojny. Zabezpečuje, aby vláda zostala vládou všetkých občanov, nie vládou jednej nominálnej hodnoty alebo jednej náboženskej tradície. Zabezpečuje, aby sa politické rozpory nerozvíjali podľa náboženských línií, pričom protestanti bojujú proti katolíkom alebo kresťania bojujú proti moslimom za „svoj podiel“ na verejnej kabelke.

Oddelenie cirkvi od štátu je kľúčovou ústavnou slobodou, ktorá chráni americkú verejnosť pred tyraniou. Chráni všetkých ľudí pred náboženskou tyraniou akejkoľvek náboženskej skupiny alebo tradície a chráni všetkých ľudí pred vládou zameranou na tyranizáciu niektorých alebo akýchkoľvek náboženských skupín.

Životopis Ann Lee, zakladateľka Shakers

Životopis Ann Lee, zakladateľka Shakers

Čo je teozofia?  Definícia, pôvod a presvedčenie

Čo je teozofia? Definícia, pôvod a presvedčenie

Životopis Saint Lucy, Bringer of Light

Životopis Saint Lucy, Bringer of Light