https://religiousopinions.com
Slider Image

Je Halloween satanský?

„Halloween obklopuje veľa kontroverzií. Aj keď sa zdá, že mnohým ľuďom pripadá nevinná zábava, niektorí sa obávajú svojej náboženskej alebo skôr démonickej príslušnosti. To mnohých žiada, aby položili otázku, či je Halloween satanský alebo nie.

Pravda je, že Halloween sa spája so satanizmom iba za určitých okolností a vo veľmi nedávnych dobách. Z historického hľadiska nemá Halloween nič spoločné so satanistami kvôli tomu, že formálne satanistické náboženstvo nebolo počaté až v roku 1966.

Historické pôvody Halloweenu

Halloween priamo súvisí s katolíckym sviatkom Všetkých svätých. Bola to noc sviatkov pred Dňom všetkých svätých, ktorá oslavuje všetkých svätých, ktorí pre nich nemajú dovolenku.

Halloween si však vyzdvihol celý rad praktík a názorov, ktoré si pravdepodobne požičal od folklóru. Dokonca aj pôvod týchto praktík je často otázny, pričom dôkazy sa datujú už len niekoľko sto rokov. “

Napríklad lampa jack-o-lucerna sa začala koncom 18. storočia ako lampa z tunelov. Strašidelné tváre vytesané do nich boli považované za nič iné ako žarty „zlomyseľnými“. Strach z čiernych mačiek pramení aj zo spojenia s čarodejnicami a nočnými zvieratami zo 14. storočia. Až počas druhej svetovej vojny sa čierna mačka skutočne vydala na oslavy Halloweenu.

A predsa sú staršie záznamy dosť pokojné o tom, čo sa mohlo odohrať koncom októbra.

So satanizmom nemá nič spoločné. V skutočnosti, keby halloweenské ľudové praktiky mali niečo spoločné s duchmi, bolo by to predovšetkým držať ich ďalej, nie ich priťahovať. To by bol opak bežného vnímania „satanizmu“.

Satanské prijatie Halloweenu

Anton LaVey založil satanskú cirkev v roku 1966 a do niekoľkých rokov napísal „ satanskú bibliu “. Je dôležité poznamenať, že toto bolo prvé organizované náboženstvo, ktoré sa niekedy označilo za satanské.

LaVey stanovil tri sviatky pre jeho verziu satanizmu. Prvým a najdôležitejším dátumom sú narodeniny každého satanistu. Koniec koncov, je to náboženstvo zamerané na seba, takže je pochopiteľné, že toto je najvýznamnejší deň pre satanistov.

Ďalšími dvoma sviatkami sú Walpurgisnacht (30. apríla) a Halloween (31. októbra). Obidva dátumy boli v populárnej kultúre často považované za „sviatky čarodejníc“, a tak sa stali spojenými so satanizmom. LaVey adoptoval Halloweena menej kvôli akémukoľvek inherentnému satanskému významu v tomto dátume, ale skôr ako vtip proti tým, ktorí sa ho poverčivo obávali.

Na rozdiel od niektorých konšpiračných teórií satanisti nepovažujú Halloween za diablovo narodeniny. Satan je v náboženstve symbolickou postavou. Ďalej Satanova cirkev opisuje 31. október ako „jesennú vyvrcholenie“ a deň kostýmu podľa svojho vnútorného ja alebo premýšľanie o nedávno zosnulom milovanom človeku.

Ale je Halloween satanský?

Takže áno, satanisti oslavujú Halloween ako jednu zo svojich sviatkov. Toto je však veľmi nedávne prijatie.

Halloween sa slávil dávno predtým, ako s tým satanisti mali niečo spoločné. Preto historicky Halloween nie je satanský. Dnes má zmysel to nazvať satanským sviatkom iba vtedy, keď odkazuje na svoju oslavu skutočnými satanistami.

6 základných kníh o ramayane

6 základných kníh o ramayane

Vytvorte potravinový oltár pre Mabon

Vytvorte potravinový oltár pre Mabon

Náboženstvo na Filipínach

Náboženstvo na Filipínach