https://religiousopinions.com
Slider Image

Interpretácia snov v Biblii

Boh často používal sny v Biblii na to, aby oznámil svoju vôľu, odhalil svoje plány a oznámil budúce udalosti. Interpretácia biblického sna však vyžadovala starostlivé testovanie, aby sa dokázalo, že pochádza od Boha (Deuteronómia 13). Jeremiáš aj Zachariáš varovali pred spoliehaním sa na sny, aby vyjadrili Božie zjavenie (Jeremiáš 23:28).

Kľúčový biblický verš

A oni [faraonov pohár a pekár] odpovedali: „Obaja sme mali včera v noci sny, ale nikto nám nemôže povedať, čo znamenajú.“

„Interpretácia snov je Božou záležitosťou, “ odpovedal Joseph. „Choďte dopredu a povedzte mi svoje sny.“ Genesis 40: 8 (NLT)

Biblické slová pre sny

V hebrejskej Biblii alebo v Starom zákone je slovo použité pre sen l m, ktoré sa vzťahuje buď na obyčajný sen, alebo na ten, ktorý dáva Boh. V Novom zákone sa objavujú dve rôzne grécke slová pre sen. Evanjelium podľa Matúša obsahuje slovo nar, ktoré sa osobitne vzťahuje na posolstvá alebo orámované sny (Matúš 1:20; 2:12, 13, 19, 22; 27:19). Skutky 2:17 a Jude 8 však používajú všeobecnejší výraz pre sny ( enypnion ) a sny ( enypniazomai ), ktoré sa vzťahujú na sny Oracle aj non-Oracle.

„Nočná vízia“ alebo „vízia v noci“ je ďalšia veta používaná v Biblii na označenie posolstva alebo orámovaného snu. Tento výraz sa nachádza v Starom aj Novom zákone (Izaiáš 29: 7; Daniel 2:19; Skutky 16: 9; 18: 9).

Sny správ

Biblické sny spadajú do troch základných kategórií: správy o blížiacom sa nešťastí alebo šťastí, varovania pred falošnými prorokmi a obyčajné nespravodlivé sny.

Prvé dve kategórie zahŕňajú sny správ. Ďalšie meno pre vysnívaný sen je Oracle. Sny správ zvyčajne nevyžadujú tlmočenie a často zahŕňajú priame pokyny poskytované božstvom alebo božským asistentom.

Josephove správy o snoch

Pred narodením Ježiša Krista mal Jozef tri sny týkajúce sa nadchádzajúcich udalostí (Matúš 1: 20-25; 2:13, 19-20). V každej z troch snov sa Jozefovi zjavil anjel Pánov s priamymi pokynmi, ktorým Jozef rozumel a poslušne ich nasledoval.

V Matúšovi 2:12 boli múdri varovaní v posolstve, aby sa nevrátili k Herodesovi. A v Skutkoch 16: 9 apoštol Pavol zažil nočné videnie človeka, ktorý ho nútil ísť do Macedónska. Táto vízia v noci bola pravdepodobne vyslaným snom. Skrze to Boh prikázal Pavlovi, aby kázal evanjelium v ​​Macedónsku.

Symbolické sny

Symbolické sny si vyžadujú interpretáciu, pretože obsahujú symboly a iné nesvietivé prvky, ktorým nie je celkom jasné.

Niektoré symbolické sny v Biblii sa dajú ľahko interpretovať. Keď Jakobov syn Jozef sníval o zväzkoch obilia a nebeských telies, ktoré sa mu klaňali, jeho bratia rýchlo pochopili, že tieto sny predpovedali ich budúce podriadenie sa Jozefovi (Genesis 37: 1-11).

Jacobov sen

Jacob utekal kvôli svojmu životu od svojho dvojča Esaua, keď ležal na večer pri Luži. V tú noc vo sne mal víziu rebríka alebo schodiska medzi nebom a zemou. Boží anjeli stúpali a zostupovali po rebríku. Jacob videl Boha stáť nad rebríkom. Boh opakoval prísľub podpory, ktorý dal Abrahámovi a Izákovi. Povedal Jacobovi, že jeho potomkov bude veľa, žehnaj všetkým rodinám zeme. Boh potom povedal: „Som s vami a nechám vás kdekoľvek idete, a privediem vás späť do tejto zeme. Lebo ťa neopustím, kým neurobím to, čo som ti sľúbil. “(Genesis 28:15)

Úplná interpretácia Jacobovho Ladderovho snu by bola nejasná, ak nie pre vyhlásenie Ježiša Krista v Jánovi 1:51, že je tým rebríkom. Boh prevzal iniciatívu a oslovil ľudí prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista, dokonalého „rebríka“. Ježiš bol „Boh s nami“, prišiel na zem, aby zachránil ľudstvo tým, že nás znovu spojí vo vzťahu k Bohu.

Faraonove sny

Faraonove sny boli komplikované a vyžadovali zručnú interpretáciu. V Genesis 41: 1 - 57, faraón sníval o siedmich tukoch, zdravých kravách a siedmich chudých, chorých kravách. Tiež sníval o siedmich bacuľatých ušiach kukurice a siedmich uškriabaných ušiach. V obidvoch snoch tým menšie konzumovali väčšie. Nikto z múdrych v Egypte a bohovia, ktorí zvyčajne interpretovali sny, nemohli pochopiť, čo znamená faraonov sen.

Faraonov sluha si pamätal, že Jozef interpretoval svoj sen vo väzení. Jozef bol prepustený z väzenia a Boh mu zjavil význam faraonovho sna. Symbolický sen predpovedal sedem dobrých rokov prosperity v Egypte, po ktorých nasledovalo sedem rokov hladomoru.

Sny kráľa Nabuchodonozora

Sny kráľa Nabuchodonozora opísané v Danielovi 2 a 4 sú vynikajúcimi príkladmi symbolických snov. Boh dal Danielovi schopnosť interpretovať Nebuchadnezarove sny. Jeden z tých snov, Daniel vysvetlil, predpovedal, že Nebuchadnezar bude sedem rokov šialený, bude žiť na poliach ako zviera s dlhými vlasmi a nechtami a jesť trávu. O rok neskôr, ako sa Nabuchodonoz chválil, splnil sa sen.

Sám Daniel mal niekoľko symbolických snov týkajúcich sa budúcich kráľovstiev sveta, národa Izraela a časov konca.

Sen Pilátovej manželky

Pilátova žena mala sen o Ježišovi večer predtým, ako ho jej manžel vydal na ukrižovanie. Pokúsila sa ovplyvniť Piláta, aby prepustil Ježiša tým, že mu počas procesu poslal správu, ktorá Pilátovi oznámila svoj sen. Ale Pilát ignoroval jej varovanie.

Hovorí s nami Boh stále cez sny?

Dnes Boh komunikuje predovšetkým prostredníctvom Biblie, svojho písomného zjavenia svojmu ľudu. Ale to nehovorí, že s nami nemôže hovoriť ani nebude hovoriť. Prekvapujúci počet bývalých moslimov, ktorí sa obrátili na kresťanstvo, tvrdí, že vďaka viere prišli veriť v Ježiša Krista.

Rovnako ako interpretácia snov v staroveku vyžadovala starostlivé testovanie, aby sa dokázalo, že sen prišiel od Boha, to isté platí aj dnes. Veriaci môžu modlitebne požiadať Boha o múdrosť a vedenie týkajúce sa interpretácie snov (Jakub 1: 5). Ak Boh hovorí k nám prostredníctvom sna, vždy objasní svoj význam, tak ako to urobil pre ľudí v Biblii.

zdroje

  • Dreams. Holman Illustrated Bible Dictionary (s. 442).
  • „Interpretácia vedeckého sna.“ Lexham Bible Dictionary.
Čo hovorí Biblia o učeníctve?

Čo hovorí Biblia o učeníctve?

8 slávnych čarodejníc z mytológie a folklóru

8 slávnych čarodejníc z mytológie a folklóru

Viera jainizmu: Tri klenoty

Viera jainizmu: Tri klenoty