https://religiousopinions.com
Slider Image

Modlitba na Vianoce

Táto modlitba na sviatok Vianoc je dokonalá modlitba na modlitbu po príchode domov z polnočnej omše alebo o vianočných ránoch pred otvorením darčekov. Môžete sa tiež modliť za súčasť svojej milosti pred vianočnou večerou. (Otec alebo matka by sa mali modliť za verš a zvyšok rodiny by mal odpovedať s odpoveďou.) A samozrejme, každá modlitba za Vianoce sa môže modliť každý deň až cez sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Nie je potrebné ani meniť slová „tento deň“: Oslava vianočných sviatkov trvá dvanásť dní Vianoc, akoby všetkých 12 dní bolo jediným dňom.

Modlitba na sviatok Vianoc

Ant. Dnes na nás svieti svetlo, lebo nám sa narodil náš Pán; a bude sa nazývať Báječný, Bože, knieža pokoja, Otec sveta, ktorý príde, z ktorého kráľovstva nebude koniec.
V. Narodilo sa nám dieťa.
R. A nám je daný Syn.
Modlime sa.
Prosím, prosíme ťa, Pane, náš Bože, aby sme sa my, ktorí sa radujeme pri slávení narodenín nášho Pána Ježiša Krista, zaslúžili svätosťou života, aby sme dosiahli spoločenstvo s Ním. Kto žije a vládne na veky vekov. Amen.

Vysvetlenie modlitby na sviatok Vianoc

Táto krásna modlitba nám pripomína, o čom je všetko Vianoce. Narodilo sa dieťa, ale nie je obyčajným dieťaťom; Je to Pán všetkých, Ježiš Kristus, ktorého kráľovstvo nebude mať konca. A my, ak Ho budeme nasledovať a rásť v svätosti, budeme žiť v tom kráľovstve večne. Slová antifónu, verše a odpovede vychádzajú z proroka Izaiáša a mnohí ich poznajú z ich použitia v Händelovom Mesiášovi .

Engimono: Definícia, pôvod, význam

Engimono: Definícia, pôvod, význam

Egyptské mýty o stvorení

Egyptské mýty o stvorení

Najlepšie tipy na skúšobné štúdium pre Christian Teens

Najlepšie tipy na skúšobné štúdium pre Christian Teens