https://religiousopinions.com
Slider Image

Pochopenie Kami, šintoistov alebo bohov

Duchovia alebo bohovia Šinta sú známi ako kami . Nazvať tieto entity „bohmi“ však nie je úplne správne, pretože kami v skutočnosti zahŕňa širokú škálu nadprirodzených bytostí alebo síl. Kami nadobúda mnoho významov v závislosti od kontextu a netýka sa iba západného poňatia Boha alebo bohov.

Napriek tomu, že Šinto sa často označuje ako „spôsob bohov“, kami môžu byť veci nájdené v prírode, napríklad hory, zatiaľ čo iní môžu byť zosobnenými entitami. Ten by bol viac v súlade s konvenčným myslením bohov a bohyní. Z tohto dôvodu je Šinto často popisované ako polyteistické náboženstvo.

Amaterasu je napríklad personalizovaná a jedinečná entita. Aj keď predstavuje aspekt prírody sun slnko, má k nemu aj meno, mytológiu a je obyčajne zobrazená v antropomorfnej podobe. Ako taká pripomína spoločnú západnú predstavu bohyne.

Animovaní duchovia

Mnoho ďalších kami existuje viac mlhavých. Ctia sa ako aspekty prírody, ale nie ako jednotlivci. Potoky, hory a ďalšie miesta majú svoju vlastnú kami, rovnako ako udalosti ako dážď a procesy, ako je plodnosť. Tieto sú lepšie opísané ako animistickí duchovia.

Predkovia a ľudskí duchovia

Ľudia tiež majú svoju vlastnú kami, ktorá žije po telesnej smrti. Rodiny bežne ctia kami svojich predkov. V japonskej kultúre sa zdôrazňujú rodinné putá a tieto putá nekončia smrťou. Namiesto toho sa od živých a mŕtvych očakáva, že sa budú naďalej starať o seba. “

Okrem toho môžu väčšie spoločenstvá ctiť kami obzvlášť dôležitých zosnulých. V zriedkavých prípadoch sa ctí mimoriadne dôležitých živých ľudí.

Mätúce koncepcie Kami

Pojem kami môže zmiasť a zmiasť dokonca aj stúpencov Šinta. Je to stála štúdia, o ktorej sa aj niektorí vedci v tradícii pokúšajú úplne porozumieť. Hovorí sa dokonca, že mnohí Japonci dnes spájajú kami so západným poňatím všemocnej bytosti.

V tradičnej štúdii kami sa rozumie, že existujú milióny kami. Kami sa nielen odkazuje na bytosti, ale aj na kvalitu bytostí alebo podstatu samotnej existencie. Vzťahuje sa to na ľudí, prírodu a prírodné javy.

Kami je v podstate jedným z tých duchovných konceptov, ktoré možno nájsť všade a vo všetkom. Je to mystická vlastnosť založená, pretože neexistuje žiadny priamy rozdiel medzi hmotným svetom a duchovnou existenciou. Mnoho vedcov sa rozhodlo definovať kami ako čokoľvek, čo je ohromujúce, vykazuje excelentnosť alebo má veľký vplyv.

Kami tiež nie je celkom dobrý. Existuje niekoľko kami, ktoré sú uznané ako zlé. V Shinto sa verí, že všetci kami majú schopnosť hnevať sa, aj keď častejšie chránia ľudí. Nie sú tiež úplne dokonalí a môžu robiť chyby.

„Magatsuhi Kami“ je známy ako sila, ktorá prináša do života zlú vôľu a negatívne aspekty.

Mabon kadidlová zmes

Mabon kadidlová zmes

Paramitas: Desať dokonalostí budhizmu Mahayana

Paramitas: Desať dokonalostí budhizmu Mahayana

Ako vyrobiť a používať krištáľovú mriežku

Ako vyrobiť a používať krištáľovú mriežku