https://religiousopinions.com
Slider Image

Lúč zeleného svetla, viedol archanjel Raphael

Zelený lúč svetla anjela predstavuje uzdravenie a prosperitu. Tento lúč je súčasťou metafyzického systému anjelských farieb založený na siedmich rôznych svetelných lúčoch: modrá, žltá, ružová, biela, zelená, červená a fialová. Každá farba má inú frekvenciu elektromagnetickej energie, ktorá môže priťahovať anjelov, ktorí majú podobné druhy energie.

Ďalším spôsobom, ako ľudia premýšľajú o anjelských farbách, je to, že sú symbolmi typov požiadaviek, ktoré ľudia kladú Bohu. Keď anjeli plnia tieto požiadavky na Boží príkaz, sú na rôznych druhoch misií. Farby umožňujú ľuďom zamerať svoje modlitby podľa toho, aký druh pomoci hľadajú od Boha a jeho anjelov.

Zelený liečivý lúč svetla a archanjel Raphael

Raphael, archanjel uzdravenia, má na starosti lúč zeleného svetla. Raphael sa snaží priblížiť ľudí k Bohu, aby mohli zažiť liečivý pokoj, ktorý im Boh chce dať. Často sa spája s radosťou a smiechom. Raphael sa tiež snaží liečiť zvieratá a Zem, takže ľudia ho spájajú s starostlivosťou o zvieratá a úsilím o životné prostredie. Ľudia niekedy žiadajú o pomoc Raphaela: liečiť ich (chorôb alebo rán, ktoré sú fyzickej, duševnej, emocionálnej alebo duchovnej povahy), pomáhať im prekonať závislosť, viesť ich k láske a udržiavať ich v bezpečí počas cestovania,

kryštály

So svetelným lúčom zeleného anjela sú spojené štyri rôzne kryštálové drahokamy: sugilit, sodalit, indigolit a angelit. Niektorí ľudia veria, že energia v týchto kryštáloch môže ľuďom pomôcť sústrediť sa na niečo, čo sa snažia pochopiť, upokojujú stresované alebo úzkostné emócie a tvorivejšie myslia.

Chakra

Lúč zeleného anjelského svetla zodpovedá čeľade čakier, ktorá sa nachádza v strede čela na ľudskom tele. Niektorí ľudia hovoria, že duchovná energia z anjelov, ktorá prúdi do tela cez čakru obočia, im môže pomôcť fyzicky (napríklad tým, že pomôže pri liečbe stavov miechy, mozgovej mŕtvice, zraku a sluchu), mentálne (napríklad tým, že im pomôže vyčistiť preč) zmätok a jasne vyhodnotiť rôzne možnosti pred prijatím rozhodnutí) a duchovne (napríklad tým, že im pomôžu otvoriť svoje mysle novým poznatkom od Boha).

Najsilnejší deň zelených anjelov

Lúč zeleného anjelského svetla vyžaruje najúčinnejšie vo štvrtok, niektorí ľudia veria, takže štvrtok považujú za najlepší deň na modlitbu, najmä o situáciách, ktoré zelený lúč zahŕňa.

Modliť sa v Zelenom lúči

Keď sa modlíte v zelenom lúči, môžete požiadať Boha, aby poslal archanjela Raphaela a anjelov, ktorí s ním pracujú, aby vám pomohli uzdraviť pred akýmikoľvek chorobami alebo zraneniami, ktoré ste utrpeli vo vašom tele, mysli alebo duchu. Boh sa môže rozhodnúť poslať anjelov zeleného lúča, aby vás uzdravil priamo, alebo pomazať uzdravovacie úsilie zdravotníckych odborníkov, poradcov a duchovných, ktorí sa snažia pomôcť vám.

V zelenom lúči sa tiež môžete modliť za svoju pohodu a celistvosť. Požiadajte Boha, aby poslal anjelov, aby vám poskytli múdrosť a silu, ktorú potrebujete, aby ste sa mohli zdravo rozhodnúť, a aby vám zabránili ochorieť alebo zraniť, kedykoľvek to bude chcieť urobiť.

Boh vám môže poslať moc prostredníctvom anjelov zeleného lúča, aby vám pomohol sústrediť sa na duchovné posolstvá, ktoré vám komunikuje prostredníctvom anjelov, aby ste pochopili pravdu, ktorú obsahujú.

Modlitba v zelenom lúči vám tiež môže pomôcť rozvinúť schopnosť analyzovať rôzne možnosti, ktorým čelíte, pred uskutočnením dôležitého rozhodnutia, takže môžete konať spôsobom, ktorý odráža Božiu vôľu a zažiť Boha. je to najlepšie pre vás.

Môžete tiež požiadať Boha, aby poslal anjelov zelených lúčov, aby vám pomohol s finančnými problémami, aby ste mohli prosperovať tým, že nájdete najlepšie príležitosti na získanie príjmu (napríklad nové zamestnanie) a naučíte sa, ako hospodárne spravovať peniaze (rozpočtovanie, vyhýbanie sa dlhu), sporenie, investovanie a veľkorysé darovanie).

Čo je značka Kain?

Čo je značka Kain?

Viera jainizmu: Tri klenoty

Viera jainizmu: Tri klenoty

Varenie a recepty Samhain

Varenie a recepty Samhain