https://religiousopinions.com
Slider Image

Všetko o rodine Sikhov

Mnoho Sikhov žije v rozšírených rodinách. Dozviete sa viac o úlohe a význame každého člena rodiny v sikhizme, ako aj o zvykoch, ako sú slávnostné pomenovania detí.

Úloha matky v sikhizme

Matka Khalsa vychováva svoju rodinu a poskytuje tak materiálnu, ako aj duchovnú výživu. Matka je prvou učiteľkou a vzorom spravodlivého života.

Úloha otcov v sikhizme

Sikhov otec sa aktívne podieľa na rodinnom živote a na výchove detí. Guru Granth Sahib, sväté písmo Sikhizmu, porovnáva vzťah stvoriteľa a stvorenia so vzťahom otca a dieťaťa.

Úloha starých rodičov a vnúčat v sikhizme

Starí rodičia Gursikh vychovávajú svoje vnúčatá poskytovaním duchovných zážitkov a obohacovaním príležitostí na vychutnávanie si vzácnych tradícií. Mnoho starých rodičov Sikhu zohráva aktívnu úlohu pri výchove a vzdelávaní vnúčat v sikhizme.

Pôrod a pomenovanie novorodenca

Podľa tradície Sikh je novonarodené dieťa formálne odovzdané Guru Granth Sahib. Túto príležitosť možno využiť ako príležitosť na usporiadanie slávnostného pomenovania dieťaťa Sikh a spievanie piesní, aby ste požehnali novorodenca.

Vytvorte zdravé prostredie pre študentov Sikh

Mnoho študentov Sikhu, ktorí nosia turbany na zakrývanie dlhých vlasov, ktoré neboli nikdy odrezané od narodenia, znášajú šikanovanie a zaujatosť v škole.

Je dôležité poznať občianske práva týkajúce sa zaujatosti a bezpečnosti na školách. Federálne právo chráni občianske a náboženské slobody a zakazuje diskrimináciu z dôvodu rasy, náboženstva, etnického alebo národného pôvodu.

Vzdelanie je veľmi mocným nástrojom na podporu medzikultúrneho porozumenia a na zníženie počtu prípadov zaujatosti. Učitelia majú jedinečnú príležitosť poskytnúť študentom Sikh pozitívne učebné prostredie.

Zdroje hier pre hry a aktivity pre rodiny Sikh

Sikhism maličkosti, puzzle, maľovanky, knihy príbehov, animované filmy a ďalšie aktivity môžu rodinám, ktoré hľadajú veci, robiť spolu hodiny zábavy a vzdelávania. Naučte sa spolu kirtan alebo si robte obľúbené recepty. Je to všetko o pospolitosti a rodinnej zábave.

Tapety Swami Vivekananda

Tapety Swami Vivekananda

Čo je svätyňa šintoistov?

Čo je svätyňa šintoistov?

Životopis Tertulliana, otca latinskej teológie

Životopis Tertulliana, otca latinskej teológie