https://religiousopinions.com
Slider Image

Modlitby za november

Keď počasie pribúda a listy klesajú a vďakyvzdanie a vianočné priblíženie je prirodzené, že sa naše myšlienky obracajú na tých, ktorých sme milovali a ktorí už nie sú s nami.

Ako je teda vhodné, aby nám katolícka cirkev ponúkla november, ktorý začína dňom Všetkých svätých a Dňom všetkých duší, ako Mesiac Svätých duší v očistci.

V posledných rokoch pravdepodobne katolíci sami nepochopili katolícke učenie viac ako učenie očistca. V dôsledku toho máme tendenciu to bagatelizovať, dokonca sa mi to zdá trochu v rozpakoch a trpia to kvôli Svätým dušiam kvôli nášmu nepohodliu s učením.

Očista nie je, ako si mnohí ľudia myslia, posledným pokusom; Všetci, ktorí sa raz dostanú na očistec, budú jedného dňa v nebi. Očista je miesto, kde tí, ktorí zomreli v milosti, ale ktorí sa úplne nezmierili o dočasných trestoch vyplývajúcich z ich hriechov, idú ukončiť svoje zmierenie pred vstupom do neba. Duša v očistci môže trpieť, ale má istotu, že po dokončení trestu nakoniec vstúpi do neba. Katolíci veria, že očistec je vyjadrením Božej lásky, jeho túžby očistiť naše duše od všetkého, čo by nás mohlo brániť tomu, aby sme prežívali plnosť radosti v nebi.

Ako kresťania necestujeme týmto svetom sami. Naše spasenie je zahalené spásou druhých a charita vyžaduje, aby sme im pomohli. To isté platí pre Sväté duše. Počas svojho pôsobenia v očistci sa môžu modliť za nás a mali by sme sa modliť za opustených veriacich, aby boli oslobodení od trestu za svoje hriechy a vstúpili do neba.

Mali by sme sa modliť za mŕtvych počas celého roka, najmä pri príležitosti výročia ich smrti, ale v tomto mesiaci Svätých duší by sme sa mali každý deň venovať každý deň modlitbe za mŕtvych. Mali by sme začať s tými, ktorí sú nám najbližšie - napríklad s matkou a otcom, ale mali by sme sa modliť aj za všetky duše, najmä za tie, ktoré boli najviac opustené.

Veríme, že tie Sväté duše, za ktoré sa modlíme, sa budú aj naďalej modliť za nás potom, čo budú prepustení z očistca. Ak žijeme kresťanské životy, pravdepodobne sa jedného dňa ocitneme aj v očistci a naše skutky dobročinnosti voči Svätým dušiam teraz zaistia, aby si na nás pamätali pred Božím trónom, keď najviac potrebujeme modlitby. Je to upokojujúca myšlienka, ktorá by nás mala povzbudzovať, najmä v tomto novembrovom mesiaci, aby sme sa modlili za Sväté duše.

Večný odpočinok

Táto modlitba, jedna z najčastejšie uvádzaných katolíckych modlitieb v minulosti, sa za posledných niekoľko desaťročí stala nepoužívanou. Modlitba za mŕtvych je však jedným z najväčších činov dobročinnosti, ktoré môžeme vykonať, aby im pomohla počas ich času v očistci, aby mohli rýchlejšie vstúpiť do plnosti neba.

Večná pamäť

Táto modlitba sa používa vo východných katolíckych a východných pravoslávnych cirkvách a je náprotivkom západnej modlitby „večný odpočinok“. „Večnou spomienkou“ uvedenou v modlitbe je spomienka na Boha, čo je ďalší spôsob, ako povedať, že duša vstúpila do neba a má večný život.

Týždenné modlitby za verných odchádzali

Cirkev nám ponúka rôzne modlitby, ktoré môžeme povedať každý deň v týždni za opustených veriacich. Tieto modlitby sú užitočné najmä pri obetovaní noveny v mene mŕtvych.

Modlitba za mŕtvych rodičov

Charita vyžaduje, aby sme sa modlili za mŕtvych. V prípade našich rodičov by to nemalo byť iba povinnosťou, ale radosťou. Dali nám život a vychovali nás vo viere; mali by sme byť radi, že naše modlitby môžu pomôcť ukončiť ich utrpenie v očistci a priviesť ich naplno do nebeského svetla.

Modlitba za zomrelú matku

Pre väčšinu z nás to bola naša matka, ktorá nás najprv učila modliť sa a pomohla nám pochopiť záhady našej kresťanskej viery. Môžeme jej pomôcť vrátiť tento dar viery modlitbou za odpočinok jej duše.

Modlitba za zomrelého otca

Naši otcovia sú v našich životoch vzorom Boha a dlhujeme im dlh, ktorý nikdy nemôžeme úplne splatiť. Môžeme sa však modliť za uloženie duše nášho otca a pomôcť mu tak utrpením očistca a plnosťou neba.

Modlitba za milosrdenstvo za duše v očistci

Aj keď vieme (a Sväté duše v očistci vedia), že bolesti očistca skončí a všetci, ktorí sú v očistci, vstúpia do neba, stále sme láskaví, aby sme sa prostredníctvom našich modlitieb pokúsili zmierniť utrpenie Svätých duší. skutky. Aj keď našou prvou zodpovednosťou je, samozrejme, voči tým ľuďom, ktorých poznáme, nie každý, kto končí v očistci, má za seba niekoho, kto by sa za neho mal modliť. Preto je dôležité mať v našich modlitbách na pamäti tie duše, ktoré sú najviac opustené.

Modlitba za všetkých mŕtvych

Táto krásna modlitba, čerpaná z byzantskej božskej liturgie, nám pripomína, že Kristovo víťazstvo nad smrťou nám prináša všetku možnosť večného odpočinku. Modlíme sa za všetkých, ktorí pred nami prešli, aby aj oni mohli vstúpiť do neba.

Modlitba za sväté duše v očistci

Kristovo milosrdenstvo zahŕňa všetkých ľudí. Chce túžbu spasenia všetkých, a preto k nemu pristupujeme s dôverou, že bude milosrdný voči Svätým dušiam v očistci, ktorí už k nemu preukázali svoju lásku.

De Profundis

Názov De Profundis je pomenovaný podľa prvých dvoch slov žalmu v latinčine. Je to kajúcny žalm, ktorý sa spieva ako súčasť vesperov (večerná modlitba) a na pamiatku mŕtvych. Zakaždým, keď recitujete De Profundis, môžete získať čiastočné odpustky (odpustenie časti trestu za hriech), ktoré možno uplatniť na duše v očistci.

Aká je definícia zlých v Biblii?

Aká je definícia zlých v Biblii?

História a presvedčenie Valdiánov

História a presvedčenie Valdiánov

Haile Selassie Životopis: Etiópsky cisár a Rastafari Messiah

Haile Selassie Životopis: Etiópsky cisár a Rastafari Messiah