https://religiousopinions.com
Slider Image

Ako sa modliť silnejšie za zázraky

Modlitba má moc zázračným spôsobom potenciálne zmeniť každú situáciu, aj najnáročnejšiu. Boh sa dokonca môže rozhodnúť vyslať do našich životov anjelov, aby odpovedali na naše modlitby. Ako často však naše modlitby odrážajú skutočnosť, že Boh na ne môže reagovať zázrakmi? Niekedy sa modlíme, akoby sme neverili, že Boh nám odpovie. Hlavné náboženské texty vyhlasujú, že Boh najsilnejšie reaguje na modlitby skutočne veriacich.

Bez ohľadu na to, ako sa situácia zdá beznádejná, od pokojného manželstva po dlhotrvajúce obdobie nezamestnanosti, „Bože má moc to zmeniť, keď sa smelo modlíš a máš vieru, že odpovie. V skutočnosti náboženské texty hovoria, že Božia moc je taká veľká, že dokáže robiť čokoľvek. Niekedy sú naše modlitby na takého veľkého Boha príliš malé.

5 spôsobov, ako sa viac modliť za zázraky

Boh prijme každú modlitbu, pretože je vždy ochotný stretnúť sa s nami, kde sme. Ak sa však modlíme bez toho, aby sme očakávali, že Boh odpovie, obmedzíme to, čo ho vo svojich životoch pozývame. Na druhú stranu, ak pristupujeme k Bohu modlitbami naplnenými vierou, môžeme vidieť niečo úžasného a zázračného. Tu je návod, ako sa mohutnejšie modliť, aby ste pozvali Boha, aby vo vašom živote robil zázraky:

1. Zostavte svoju vieru

Najjednoduchší spôsob, ako posilniť svoje modlitby, je zvýšiť svoju vieru. Požiadajte Boha, aby vám dal vieru, ktorú potrebujete, aby ste mohli s istotou veriť, že dodržiava svoje sľuby, bez ohľadu na to, za akých okolností sa nachádzate.

 • Rozhodnite sa veriť, že Boh vás odmení za usilovné hľadanie, ako to sľubujú náboženské texty.
 • Modlite sa s nádejou očakávania a očakávajte, že Boh sa bude vždy modliť, aby urobil to najlepšie.
 • Očakávajte, že Boh urobí oveľa viac, ako by ste dokázali urobiť sami.
 • Obklopte sa ľuďmi, ktorí majú silnú vieru, ľuďmi, ktorí veria, že Boh je taký veľký, ako hovorí, že je, a ktorí osobne prežili jeho mocnú moc a vernosť vo svojich životoch.
 • Uschovajte si modlitebný denník, v ktorom zaznamenávate konkrétne modlitby, ktoré denne cvičíte, až kým sa neobjavia prielomy. Keď prídu, napíš odpovede na svoje modlitby. Neskôr si prečítajte svoje minulé záznamy v denníku, aby ste si pripomenuli, ako Boh vám bol verný.

2. Opýtajte sa, čo Boh chce pre vás

Keď prosíte Boha o niečo v modlitbe, opýtajte sa s čistými motívmi. Vyhľadajte odpovede, ktoré odzrkadľujú Božieho, skôr ako sa ho snažiť presvedčiť, aby dodržiaval vaše vlastné plány.

 • Aby ste identifikovali nejaké chybné vzory vo vašom modlitebnom živote, opýtajte sa sami seba: „Modlím sa len za svoje vlastné pohodlie a túžby?“ „Modlím sa niekedy, keď sa veci vyvíjajú dobre, alebo iba vtedy, keď som v núdzi?“ „Je mojím motívom v modlitbe moje šťastie alebo Božia sláva?“ A „Modlím sa s pochybným postojom, len prechádzam pohybmi modlitby, pretože to vyzerá ako duchovná vec?“
 • Čiňte pokánie zlých postojov a požiadajte Boha, aby vám pomohol priblížiť sa k modlitbe s čistými úmyslami.
 • Modlite sa v súlade s Božou vôľou a nezabudnite, že chce pre vás to najlepšie.

3. Spoľahnite sa na Božiu silu bojovať s duchovnými bitkami

Aby ste sa mohli účinne modliť, musíte sa spoľahnúť na Božiu silu a dovoliť mu, aby vás zmocnil, keď čelíte náročným situáciám. Uvedomte si, že odrádzanie alebo zúfalstvo, ktoré pociťujete, môže byť spôsobené zlým stavom, ktoré je v rozpore s vaším úsilím priblížiť sa Bohu.

 • Zbavte sa hriešnych zvykov, ktoré môžu otvárať dvere, aby prešlo zlo.
 • Vyznajte a činte pokánie z každého hriechu, na ktorý vás upozornil Boh, a požiadajte ho, aby vás očistil.
 • Nikdy nestratíte bitku, keď budete bojovať s Božou silou, ktorá tečie cez vás. Preto sa nespoliehajte iba na svoje obmedzené sily; modlite sa za Boha, aby vás zmocnil k boju v každej situácii.

4. Zápas v modlitbe

Modlitba vyžaduje vytrvalosť. Musíte sa naučiť veriť v Boží plán a veriť, že vás bude viesť, aj keď prechádzate veľmi ťažkými časmi.

 • Keď sa stane niečo zlé, nevyhadzujte len niekoľko krátkych modlitieb za Božiu pomoc. Namiesto toho uchopte Božie sľuby a bojujte, aby sa realizovali v tomto padlom svete.
 • Buďte vytrvalí, modlite sa, až kým vám Boh neodpovie. Nevzdávajte sa modlitby za situáciu, kým do nej nepríde Božia moc.

5. Modlite sa za to, čo môže urobiť iba Boh

Ak sa chcete modliť mocne, musíte sa modliť za veci, ktoré vyžadujú veľkú pomoc, za veci, ktoré ste jednoducho nemohli jednoducho zmeniť sami.

 • Neobmedzujte svoje modlitby na jednoduché situácie, ktoré si nevyžadujú veľa božských zásahov, aby sa zmenili. Namiesto toho si zvyknite modliť sa za veľké veci, ktoré môže robiť iba Boh. Napríklad namiesto toho, aby ste sa modlili za každý pracovný deň, modlite sa za väčšiu víziu svojho povolania a odvahy, ktorú musíte splniť, aj keď to znamená nájsť úplne novú prácu.
 • Pozvite Boha, aby urobil niečo neuveriteľne silné v každej situácii, ktorú mu prednesiete.

Boh odpovie na každú modlitbu, bez ohľadu na to, ako malý. Pretože s dôverou môžete pristupovať k Bohu, prečo sa nemodliť za tie najväčšie a najmocnejšie modlitby, aké môžete?

Mabonské remeselné projekty

Mabonské remeselné projekty

8 slávnych čarodejníc z mytológie a folklóru

8 slávnych čarodejníc z mytológie a folklóru

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa