https://religiousopinions.com
Slider Image

Archanjel Zadkiel, anjel milosrdenstva

Archanjel Zadkiel je známy ako anjel milosrdenstva. Pomáha ľuďom priblížiť sa k Bohu k milosrdenstvu, keď urobili niečo zlé, a ubezpečil ich, že Boh sa o nich stará a bude milosrdný, keď sa vyznajú a budú činiť pokánie, a motivuje ich k modlitbe. Rovnako ako Zadkiel povzbudzuje ľudí, aby hľadali odpustenie, ktoré im Boh ponúka, tiež povzbudzuje ľudí, aby odpustili tým, ktorí im ublížili, a pomáha poskytovať Božiu moc, do ktorej sa ľudia môžu zapojiť, aby im umožnili vybrať si odpustenie napriek svojim zraneným pocitom. Zadkiel pomáha liečiť emocionálne rany tým, že ich potešuje a uzdravuje ich bolestivé spomienky. Pomáha opravovať prerušené vzťahy tým, že motivuje odcudzených ľudí, aby sa navzájom milosrdili.

Zadkiel znamená „Božia spravodlivosť“. Medzi ďalšie hláskovania patrí Zadakiel, Zedekiel, Zedekul, Tzadkiel, Sachiel a Hesediel.

Energetická farba: Fialová

Symboly Zadkiel

V umení je často zobrazený Zadkiel, ktorý drží nôž alebo dýku, pretože židovská tradícia hovorí, že Zadkiel bol anjel, ktorý zabránil prorokovi Abrahámovi obetovať svojho syna Izáka, keď Boh skúšal Abrahámovu vieru a potom mu prejavil milosrdenstvo.

Úloha v náboženských textoch

Keďže Zadkiel je anjel milosrdenstva, židovská tradícia ho identifikuje ako „anjela Pána“ uvedeného v kapitole Genesis 22 Tóry a Biblie, keď prorok Abrahám dokazuje svoju vieru Bohu tým, že sa pripravuje na obetovanie svojho syna Izáka a Boh sa nad ním zľutoval. Kresťania však veria, že Pánov anjel je v skutočnosti sám Boh, ktorý sa javí v anjelskej podobe. Verše 11 a 12 zaznamenávajú, že práve v okamihu, keď Abrahám zdvihol nôž, aby obetoval svojho syna Bohu:

„[...] Pánov anjel k nemu zavolal z neba:„ Abrahám! Abrahám! “ „Tu som, “ odpovedal. „Nepokladaj chlapca za ruku, “ povedal. „Nerob mu nič. Teraz viem, že sa bojíš Boha, pretože si odo mňa nezadržal svojho syna, svojho jediného syn. '

Vo veršoch 15 až 18, potom, čo Boh poskytol barana na obetovanie namiesto chlapca, Zadkiel znova volá z neba:

„Anjel Pánov povolal Abraháma z neba po druhýkrát a povedal:„ Prisahám sám, vyhlasujem Pána, že preto, že ste to urobili a neodopierali ste svojho syna, svojho jediného syna, určite vám žehnám a urobte svojich potomkov tak početných, ako sú hviezdy na oblohe a piesok na morskom pobreží. Vaši potomkovia sa zmocnia miest svojich nepriateľov a prostredníctvom vašich potomkov budú požehnané všetky národy na zemi, pretože ste ma poslúchali. ““ "

Zohar, svätá kniha mystickej vetvy judaizmu zvaná Kabbalah, nazýva Zadkiel jedným z dvoch archanjelov (druhým je Jophiel), ktorí pomáhajú archanjelovi Michaelovi, keď bojuje proti zlu v duchovnej ríši.

Iné náboženské role

Zadkiel je sponzorom anjela ľudí, ktorí odpustia. Nalieha a inšpiruje ľudí, aby odpustili ostatným, ktorí ich v minulosti zranili alebo urazili, a usilovali sa o uzdravenie a zmierenie týchto vzťahov. Tiež povzbudzuje ľudí, aby hľadali odpustenie od Boha za svoje chyby, aby mohli duchovne rásť a užívať si viac slobody.

V astrológii, Zadkiel vládne planéte Jupiter a je spojený s znamení zverokruhu Strelec a Ryby. Keď je Zadkiel označovaný ako Sachiel, často sa spája s pomáhaním ľuďom zarábať peniaze a motivovať ich, aby peniaze dali na charitu.

Obľúbené Hindské detské mená pre dievčatá

Obľúbené Hindské detské mená pre dievčatá

Remeslá pre Beltane Sabbat

Remeslá pre Beltane Sabbat

Čo bolo Rajneeshove hnutie?

Čo bolo Rajneeshove hnutie?