https://religiousopinions.com
Slider Image

Rozdiel medzi mágiou a mágiou

Ak sledujete moderné magické písanie, pravdepodobne ste narazili na termín „mágia“, ktorý sa zdanlivo používa namiesto „mágie“. V skutočnosti veľa ľudí používa tieto slová zameniteľne napriek skutočnosti, že pojem „mágia“ bol presne vymedzený prvým moderným človekom, ktorý používa tento výraz, Aleister Crowley.

Čo je kúzlo?

Samotné vymedzenie známeho pojmu „mágia“ je samo o sebe problematické. Pomerne prijateľné vysvetlenie je, že ide o metódu manipulácie s fyzickým svetom metafyzickými prostriedkami pomocou rituálneho konania.

Čo je Magick?

Aleister Crowley (1875-1947) založil Thelemské náboženstvo. Bol do značnej miery spájaný s moderným okultizmom a ovplyvňoval ďalších náboženských zakladateľov, napríklad Wiccovu Gerald Gardner a scientológov L. Ron Hubbarda. “

Crowley začal používať slovo „magick“ a uviedol niekoľko dôvodov, prečo. Najčastejšie uvádzaným dôvodom je rozlíšiť, čo robil, od javiskovej mágie. Takéto použitie je však zbytočné. Akademici diskutujú stále o mágii v antických kultúrach a nikto si nemyslí, že hovoria o tom, že Kelti vytiahli králikov z klobúkov.

Crowley však uviedol niekoľko ďalších dôvodov, prečo použil termín „mágia“, a tieto dôvody sa často ignorujú. Hlavným dôvodom bolo to, že kúzlo považoval za čokoľvek, čo človeka približuje k naplneniu ich konečného osudu, ktorý nazval Pravá vôľa.

Podľa tejto definície nemusí byť mágia metafyzická. Akákoľvek činnosť, svetská alebo magická, ktorá pomáha naplniť skutočnú vôľu človeka, je kúzelná. Vrhanie kúzla na upútanie pozornosti nie je určite kúzelnícke.

Dôvody pre Extra K

Crowley si tento pravopis nevybral náhodne. Rozšíril päťpísmenné slovo na šesťpísmenné slovo, ktoré má numerický význam. Hexagramy, ktoré majú šesťstranný tvar, sú významné aj v jeho spisoch. „K “ je jedenáste písmeno abecedy, ktoré malo pre Crowleyho význam.

Existujú staršie texty, ktoré namiesto slova „mágia“ odkazujú na „mágia“. To však bolo pred štandardizáciou pravopisu. V takýchto dokumentoch pravdepodobne uvidíte rôzne slová, ktoré sa napíšu inak, ako je dnes.

Kúzla, ktoré sa dostanú ďalej od „mágie“, zahŕňajú tie ako „majick“, „majik“ a „mágia“. Neexistuje však žiadny konkrétny dôvod, prečo niektorí ľudia používajú tieto hláskovania.

Do Psychics Practice Magic?

Psychické javy nie sú všeobecne klasifikované ako kúzla. Psychické schopnosti sa považujú skôr za schopnosti ako za naučené zručnosti a zvyčajne nemajú rituál. Je to niečo, čo človek môže alebo nemôže urobiť.

Sú zázraky mágia?

Nie, zázraky nie sú. Mágia pochádza prevažne od pracovníka a možno aj od vecí, ktoré pracovník používa. Zázraky sú výlučne na rozhodnutí nadprirodzenej bytosti. Rovnako modlitby sú žiadosti o zásah, zatiaľ čo mágia je pokusom o zmenu.

Existujú však magické zaklínadlá, ktoré zahŕňajú mená Boha alebo bohov, a tu sa veci trochu rozmazávajú. Jednou z vecí, na ktoré treba myslieť, je to, či sa meno používa ako súčasť žiadosti alebo či sa meno používa ako mocenské slovo.

Obľúbené Hindské detské mená pre dievčatá

Obľúbené Hindské detské mená pre dievčatá

Remeslá pre Beltane Sabbat

Remeslá pre Beltane Sabbat

Čo bolo Rajneeshove hnutie?

Čo bolo Rajneeshove hnutie?