https://religiousopinions.com
Slider Image

Zoznámte sa s archanjelom Urielom, anjelom múdrosti

Archanjel Uriel je známy ako anjel múdrosti. Svieti svetlo Božej pravdy do temnoty zmätku. “Ulan znamená„ Boh je moje svetlo “alebo„ oheň Boží “. Medzi ďalšie hláskovania jeho mena patrí sUsiel, Uzziel, Oriel, Auriel, Suriel, Urian a Uryan.

Veriaci sa obrátia na Uriel, aby pomohli pri hľadaní Božích vôle predtým, ako sa rozhodnú, naučia sa nové informácie, vyriešia problémy a vyriešia konflikty. Obracajú sa na neho, aby mu pomohol zbaviť sa deštruktívnych emócií, napríklad úzkosti a hnevu, ktoré môžu veriacim zabrániť tomu, aby rozoznávali múdrosť alebo rozpoznali nebezpečné situácie.

Symboly Uriel

V umení je často zobrazený Uriel, ktorý nesie buď knihu alebo zvitok, pričom obe predstavujú múdrosť. Ďalším symbolom spojeným s Urilom je otvorená ruka, ktorá drží plameň alebo slnko, čo predstavuje Božiu pravdu. Rovnako ako jeho spolubojovníci, aj Uriel má farbu energie evanjelia, v tomto prípade červenú, ktorá predstavuje him a prácu, ktorú vykonáva. Niektoré zdroje tiež pripisujú Uriel farbu žltú alebo zlatú.

Úloha Uriel v náboženských textoch

Uriel sa nespomína v kanonických náboženských textoch hlavných svetových náboženstiev, ale vo významných náboženských apokryfných textoch sa o ňom výrazne zmienil. Apokryfné texty sú náboženské diela, ktoré boli obsiahnuté v niektorých raných verziách Biblie, ale dnes sa považujú za druhoradý význam pre Písmo Starého a Nového zákona.

Kniha Enocha (súčasť židovského a kresťanského apokryfy) popisuje Uriel ako jedného zo siedmich archanjelov, ktorí predsedajú svetu. Uriel varuje proroka Noema pred blížiacou sa povodňou v kapitole 10 Enocha. V kapitolách Enoch 19 a 21 Uriel ukazuje, že padlí anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu, budú súdení a ukážu Enochovi víziu toho, kde sa nachádzajú, až do nekonečna. počet dní ich zločinov. “(Enoch 21: 3)

V židovskom a kresťanskom apokryfnom texte 2 Esdras, Boh posiela Uriel, aby odpovedal na množstvo otázok, ktoré prorok Ezra žiada Boha. Pri odpovedaní na otázky Ezry mu Uriel povie, že Boh mu dovolil opísať znaky dobra a zla pri práci vo svete, ale pre Ezru bude stále ťažké porozumieť z jeho obmedzenej ľudskej perspektívy.

V 2 Esdras 4: 10-11 sa Uriel pýta Ezry: „Nemôžete pochopiť veci, s ktorými ste vyrastali; ako potom môže vaša myseľ pochopiť cestu Najvyššieho? A ako môže ten, kto je už opotrebovaný skorumpovaný svet rozumie narušeniu? “ Keď sa Ezra pýta na osobný život, napríklad na to, ako dlho bude žiť, Uriel odpovie: „Pokiaľ ide o znaky, na ktoré sa ma pýtate, môžem vám to čiastočne povedať; ale nebol som poslaný, aby som ti hovoril o tvojom živote, pretože neviem. “(2 Esdras 4:52)

V rôznych kresťanských apokryfných evanjeliách zachráni Uriel Johna Krstiteľa pred zavraždením rozkazom kráľa Herodesa, ktorý masíruje mladých chlapcov v čase narodenia Ježiša Krista. Uriel nesie Johna a jeho matku Alžbetu, aby sa pripojili k Ježišovi a jeho rodičom v Egypte. Peterova apokalypsa popisuje Uriel ako anjela pokánia.

V židovskej tradícii je Uriel ten, kto kontroluje dvere domov v Egypte na jahňacej krvi (predstavujúcej vernosť Bohu) počas Veľkej noci, keď smrteľný mor zasiahne prvorodené deti ako rozsudok za hriech, ktorý ich však šetrí verných rodín.

Iné náboženské role

Niektorí kresťania (napríklad tí, ktorí uctievajú anglikánske a východné pravoslávne cirkvi) považujú Uriel za svätca. Slúži ako svätý patrón umenia a vied pre svoju schopnosť inšpirovať a prebudiť intelekt.

V niektorých katolíckych tradíciách majú archanjeli záštitu nad siedmimi sviatostami cirkvi. Pre týchto katolíkov je Uriel sponzorom, ktorý vedie veriacich, keď premýšľajú o svätej povahe sviatosti.

Urielova úloha v populárnej kultúre

Rovnako ako mnoho iných osobností judaismu a kresťanstva, archanjeli boli zdrojom inšpirácie v populárnej kultúre. John Milton ho zaradil do „Paradise Lost“, kde slúži ako Božie oči, zatiaľ čo Ralph Waldo Emerson napísal báseň o archanjeli, ktorá ho opisuje ako mladého boha v raji. Nedávno sa Uriel objavil v knihách Deana Koontza a Clive Barkera, v televíznom seriáli „Supernatural“, v seriáli videohier „Darksiders“, ako aj v komiksoch manga a hrách na hranie rolí.

Najlepšie Diwali darčekové predmety

Najlepšie Diwali darčekové predmety

Obľúbené Hindské detské mená pre dievčatá

Obľúbené Hindské detské mená pre dievčatá

Čo je teozofia?  Definícia, pôvod a presvedčenie

Čo je teozofia? Definícia, pôvod a presvedčenie