https://religiousopinions.com
Slider Image

Anjel pomáha Ježišovi Kristovi pred jeho ukrižovaním

V noci pred jeho smrťou na kríži na kríži išiel Ježiš Kristus do Getsemanskej záhrady (na Olivovej hore mimo Jeruzalema), aby sa modlil. V Lukášovi 22 Biblia opisuje, ako sa tam stretol anjel, ktorý sa tradične označil za archanjela Chamuela, aby tam potešil Ježiša a povzbudil ho, aby čelil výzve, ktorú má pred sebou. Tu je príbeh s komentárom:

Zaobchádzanie s Anguish

Ježiš práve jedol svoju poslednú večeru so svojimi učeníkmi a vedel, že po čase modlitby v záhrade by ho jeden z nich (Judáš Iškariotský) zradil a vládne úrady ho zatkli a odsúdili ho ukrižovaním za tvrdenie, že je kráľ. Hoci Ježiš myslel, že je kráľom vesmíru (Boh), niektorí predstavitelia rímskej ríše (ktorá riadila oblasť) sa obávali, že Ježiš zamýšľal stať sa politicky kráľom, čím zvrhol vládu. Zúrila aj duchovná bitka medzi dobrom a zlom. Svätí anjeli aj padlí anjeli sa snažili ovplyvniť výsledok Ježišovej misie. Ježiš povedal, že jeho poslaním bolo zachrániť svet pred hriechom obetovaním sa na kríži, aby sa hriešni mohli prostredníctvom neho spojiť so svätým Bohom.

S ohľadom na to všetko a očakávajúc bolesť, ktorú by musel znášať v tele, mysli a duchu na kríži, prešiel Ježiš v záhrade intenzívnym duchovným bojom. Bojoval s pokušením, aby sa zachránil, namiesto toho, aby pokračoval vo svojom pôvodnom pláne zomrieť na kríži. A tak archanjel Chamuel, anjel pokojných vzťahov, prišiel z neba, aby povzbudil Ježiša, aby sa pohol vpred so svojím plánom, aby Stvoriteľ a jeho stvorenstvo mohli napriek hriechu zažiť mierové vzťahy medzi sebou.

Tvárou v tvár pokušeniu

Lukáš 22:40 zaznamenáva, že Ježiš povedal svojim učeníkom: „Modlite sa, aby ste nespadli do pokušenia.“ “

Biblia hovorí, že Ježiš vedel, že pokušenie, ktorému čelí, aby sa vyhnul utrpeniu - a to aj s veľkým cieľom - by malo vplyv aj na jeho učeníkov, z ktorých mnohí by radšej ostali pred rímskymi autoritami, než aby sa vyjadrili k Ježišovej obrane strach z toho, že budú musieť trpieť kvôli ich styku s Ježišom.

Objaví sa anjel

Príbeh pokračuje v Lukáši 22: 41-43: „Stiahol sa o kameň hodený za nimi, pokľakol a modlil sa:„ Otče, ak chceš, zober mi tento pohár, ale nie moju vôľu, ale Vy máte hotovosť. “„ Zjavil sa mu anjel z neba a posilnil ho. “

Biblia hovorí, že Ježiš bol Boh aj človek a že ľudská časť Ježišovej prírody sa ukázala, keď sa Ježiš snažil prijať Božiu vôľu: niečo, čo každý človek na Zemi niekedy robí. Ježiš úprimne priznáva, že chce, aby Boh „vzal túto šálku“ (odstráni utrpenie zahrnuté v Božom pláne) a ukázal ľuďom, že je v poriadku čestne vyjadrovať ťažké myšlienky a pocity Bohu.

Ježiš sa však rozhodol modliť sa za verného Božiemu plánu, veriac, že ​​to bolo skutočne najlepšie, „ale ešte nie moja vôľa, ale tvoja vôľa.“ Hneď ako Ježiš tieto slová vysloví, Boh pošle anjela, aby Ježiša posilnil, čo ilustruje sľub Biblie, že Boh bude vždy ľuďom pomáhať robiť všetko, čo im povie.

Napriek tomu, že Ježiš mal božskú aj ľudskú povahu, podľa Biblie stále profitoval z anjelskej pomoci. Archanjel Chamuel pravdepodobne posilnil Ježiša fyzicky aj emocionálne, aby ho pripravil na intenzívne požiadavky, ktoré ho na ukrižovaní očakávali. Ježiš naznačuje fyzické i emocionálne utrpenie, keď pred modlitbou na záhrade hovorí svojim učeníkom: „Moja duša je plná zármutku až do smrti.“ (Marek 14:34).

„Tento anjel vykonal životnú službu pre Krista tesne pred tým, ako zomrel na kríž, aby zomrel za hriechy ľudstva, “ píše Ron Rhodes vo svojej knihe Anjeli medzi nami: Oddeľovanie faktu od fikcie.

Potenie krvi

Hneď po tom, čo anjel posilnil Ježiša, sa Ježiš mohol modliť „vážnejšie, “ hovorí Lukáš 22:44: „A keď bol v úzkosti, modlil sa vážnejšie a jeho pot bol ako kvapky krvi padajúce na zem.“

Vysoká úroveň emocionálnej agónie môže spôsobiť, že ľudia potia krv. Tento stav, nazývaný hematidróza, zahŕňa krvácanie z potných žliaz. Je jasné, že Ježiš bojoval mocne.

Dvanásť légií anjelov

O pár minút neskôr dorazia rímske úrady, aby zatkli Ježiša, a jeden z Ježišových učeníkov sa snaží Ježiša brániť tým, že mu uřízol ucho jedného z mužov v skupine. Ježiš však odpovedal takto: „Vráť svoj meč späť na svoje miesto, “ povedal mu Ježiš, „pretože všetci, ktorí vytasia meč, zomrú mečom. Myslíte si, že nemôžem zavolať svojho Otca a on mi dá k dispozícii viac ako 12 légií anjelov? Ako by sa potom naplnilo Písmo, ktoré hovorí, že sa musí stať týmto spôsobom? “(Matúš 26: 52-54).

Ježiš hovoril, že mohol vyzvať tisíce anjelov, aby mu pomohli v tejto situácii, pretože každá rímska légia zvyčajne obsahovala niekoľko tisíc vojakov. Ježiš sa však rozhodol neprijať pomoc od anjelov, ktorá bola proti Božej vôli.

Vo svojej knihe Anjeli: Boží tajní agenti, Billy Graham píše: „Anjeli by prišli na kríž, aby zachránili kráľa kráľov, ale kvôli jeho láske k ľudskej rase a pretože vedel, že iba vďaka svojej smrti mohol byť spasený, odmietol žiadať o pomoc. Anjeli dostali rozkaz, aby nezasahovali v tejto hroznej svätej chvíli. Ani anjeli nemohli slúžiť Božiemu Synovi na Kalvárii. trest smrti, ktorý sme si zaslúžili. ““

Anjeli sledujú ukrižovanie

Keď sa Ježiš pohol vpred s Božím plánom, bol ukrižovaný na kríži s ohľadom na všetkých anjelov, ktorí sledujú, čo sa deje na Zemi.

Ron Rhodes vo svojej knihe Anjeli medzi nami píše: „A možno najťažšie zo všetkého je, že anjeli videli Ježiša, keď bol zosmiešňovaný, kruto bičovaný a jeho tvár bola zhnusená a zneuctená. došlo k ... Pán stvorenia bol zabitý pre hriech stvorenia! Konečne bolo dielo ukončené. Vykúpenie bolo dokončené. A tesne pred smrťou Ježiš zvolal, 'Je to hotové!' (John 19:30). Tieto slová sa museli opakovať v celej anjelskej ríši: „Je hotové ... Je hotové ... Je hotové!“

Aj keď to muselo byť veľmi bolestivé pre anjelov, ktorí milovali Ježiša, aby ho sledovali, ako trpia, rešpektovali jeho plán pre ľudstvo a bez ohľadu na jeho vedenie nasledovali jeho pokyny.

Egyptské mýty o stvorení

Egyptské mýty o stvorení

Kto je trpiaci sluha?  Izaiáš 53 Výklad

Kto je trpiaci sluha? Izaiáš 53 Výklad

10 najdôležitejších šintoistických svätyní

10 najdôležitejších šintoistických svätyní