https://religiousopinions.com
Slider Image

O archanjelovi Jehudielovi, Anjeli práce

Archanjel Jehudiel, anjel práce, povzbudzuje, múdrosť a silu ľuďom, ktorí pracujú pre Božiu slávu. Tu je profil Jehudiela a pohľad na jeho úlohy a symboly.

Ako vám Jehudiel môže pomôcť

Ľudia sa modlia za Jehudielovu pomoc pri zisťovaní, ktorá kariéra je pre nich najvýhodnejšia podľa ich Božích záujmov a talentu, ako aj podľa Božích cieľov, ako by mali prispievať do sveta. Taktiež vyhľadávajú pomoc od Jehudiela pri hľadaní dobrej práce - takej, v ktorej môžu robiť užitočné a vykonávajúce práce a zároveň si zarábajú príjem, ktorý potrebujú. Jehudiel vám môže pomôcť s každou časťou procesu hľadania zamestnania, od písania účinných životopisov až po vytváranie sietí so správnymi ľuďmi.

Keď ľudia nájdu zamestnanie, Jehudiel ich môže na pracovisku viesť a oprávňovať, aby dobre vykonávali svoju prácu a vykonávali úlohy včas a excelentne. Ľudia môžu požiadať Jehudiela, aby im pomohol naučiť sa nové informácie, riešiť problémy v práci, robiť etické rozhodnutia v bezúhonnej práci, nájsť mier uprostred stresujúcich pracovných situácií, zistiť, na ktoré príležitosti dobrovoľníckej služby sa chce Boh zamerať, a dosiahnuť Božie účely pre všetku prácu, ktorú robia.

Jehudiel pomáha predovšetkým tým, ktorí sú na pozíciách moci a vodcovstva a ktorí chcú ctiť Boha pri vykonávaní pracovných povinností.

Jehudiel meno znamená „ten, kto oslavuje Boha“. Medzi ďalšie hláskovania Jehudielho mena patria Jegudiel, Jhudiel, Judiel a Gudiel.

symboly

V umení je Jehudiel často znázorňovaný držaním biča (ktorý predstavuje zodpovednosť za moc) a nosením koruny (ktorá predstavuje nebeské odmeny ľudí za to, čo robia, čo je v ich silách, aby priniesli slávu Bohu počas ich pozemských životov).

Niekedy sa v katolíckom umení ukazuje Jehudiel, ktorý drží horiace srdce, ktoré symbolizuje posvätné srdce Ježiša Krista (aby reprezentovalo ľudí pracujúcich pre Ježišovu slávu, pretože ho milujú).

Energetická farba

Fialová

Úloha v náboženských textoch

V Knihe Tobitov, ktorá je súčasťou Biblie, ktorú používajú členovia katolíckej a pravoslávnej cirkvi, sa Jehudiel považuje za jedného zo siedmich anjelov, ktorých archanjel Raphael popisuje ako stojaceho „vždy pripravený vstúpiť do prítomnosti slávy slávy“ Pane “(Tobit 12:15). Príbeh popisuje rôzne typy vlastností, ktoré Jehudiel, Raphael a zvyšok týchto siedmich archanjelov oceňujú v pracovných návykoch ľudí. Medzi tieto vlastnosti patrí vyjadrenie vďaky za Božie požehnanie tým, že ho ctí prácou, a prijatie opatrení na pomoc ľuďom v núdzi, keď sa na to objavia príležitosti.

Iné náboženské role

Kresťania v pravoslávnych a katolíckych kostoloch uctievajú archanjela Jehudiela ako svätého patróna všetkých, ktorí pracujú.

Jehudiel v astrológii spolupracuje s archanjelom Selaphielom na ovládnutí pohybu planét.

6 základných kníh o ramayane

6 základných kníh o ramayane

George Whitefield, Spellbinding Evangelista Veľkého prebudenia

George Whitefield, Spellbinding Evangelista Veľkého prebudenia

19 Hlavná kniha mormonských prorokov

19 Hlavná kniha mormonských prorokov